Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Renovierung des Wallfahrtsareals in Kájov (Gojau) (DTZF-Projekt) 
 • Rekonstrukce poutního areálu v Kájově 
 •  
 • U Kostela 
 • 382 21 Kájov 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Renovierung des Wallfahrtsareals in Kájov (Gojau) (DTZF-Projekt)

Kájov (Gojau) ist einer der ältesten Marienwallfahrtsorte Tschechiens. Der älteste Bau ist die ursprünglich frühgotische Kirche Mariä Heimgang aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts. Das Hauptgebäude ist die Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt, die ein Beispiel für den Stil der südböhmischen Spätgotik darstellt. Sie wurde im 14. Jahrhundert errichtet und erhielt ihre heutige Gestalt durch einen spätgotischen Umbau (1471–83). Zum Gegenstand der Pilgerverehrung wurde die sog. Gojauer Madonna, eine wertvolle spätgotische Plastik vom Ende des 15. Jahrhunderts, die Teil des Hauptaltars ist.

Zu den Pfarrgebäuden gehört auch die frühbarocke Kapelle St. Johannes Nepomuk von 1699. Für die Besucher wurde 1630 ein Hospiz errichtet, in dem später auch ein Gasthaus und eine Schule untergebracht waren. Das Wallfahrtsareal in Kájov bildet einen einzigartigen, vollständig erhaltenen Gebäudekomplex, der 1995 zum nationalen Kulturdenkmal erklärt wurde.

Die Renovierung des Pfarrhauses im Wallfahrtsort Kájov wurde im Jahr 2000 vom Deutsch- Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF) gefördert. Der Zuschuss betrug 3 000 000 CZK.

Rekonstrukce poutního areálu v Kájově

Kájov je jedno z nejstarších mariánských poutních míst v Čechách. Nejstarší stavbou je původní raně gotický kostelík Smrti Panny Marie z druhé poloviny 13. století. Hlavní budovou komplexu je poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je ukázkou vrcholné jihočeské pozdní gotiky. Byl postaven ve 14. století, ale současnou podobu získal až pri pozdně gotické přestavbě v letech 1471–1483. Předmětem uctívání poutníků je tzv. Kájovská madona, pozdně gotická plastika z konce 15. století, která je součástí hlavního oltáře kostela.

Součástí farních budov je raně barokní kaple svatého Jana Nepomuckého z r. 1699. Pro příchozí byl v r. 1630 vybudován hospic, v nemž později sídlil i hostinec a škola. Poutní areál v Kájově tvoří zcela ojediněle zachovalý funkční celek, který byl v r. 1995 vyhlášen národní kulturní památkou.

Rekonstrukce fary poutního areálu v Kájově byla v r. 2000 finančně podpořena Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB). Výše příspěvku činila 3 000 000 Kč.
 • Öffnungszeiten:
 • Die Kirche Mariä Himmelfahrt ist während der Gottesdienste zugänglich, die regelmäßig jeden Sonntag ab 08.00 Uhr stattfinden.
 • Eintrittspreis in €: kostenlos
 • Otevírací doba:
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie je přístupný při bohoslužbách, které se konají pravidelně každou neděli od 08.00 hod.
 • Vstupné v Kč: zdarma

Fotogalerie • Fotogalerie

Die Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt (Foto: www.jiznicechy.org) | Nanebevzetí Panny Marie (Foto: www.jiznicechy.org)
Der Wallfahrtsort Kájov (Gojau) | Poutní místo Kájov
Das Portal der Kirche Mariä Heimgang (Foto: www.jiznicechy.org) | Portál kostela Zesnutí Panny Marie (Foto: www.jiznicechy.org)
Die Kapelle des Hl. Johannes Nepomuk (Foto: www.jiznicechy.org) | Kaple sv. Jana Nepomuckého (Foto: www.jiznicechy.org)
Der Hauptaltar in der Kirche Mariä Himmelfahrt | Hlavní oltář v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Statue der Thronenden Muttergottes - Gojauer Madonna | Milostná socha Madony - Panna Marie Kájovská
Der Wallfahrtsort Kájov (Gojau) (Foto: www.jiznicechy.org) | Poutní místo Kájov (Foto: www.jiznicechy.org)
Rendert Time: 0,226 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB