Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Sepp's Arche-Noah-Hof Moosbach 
 • Seppův statek Noemova archa Moosbach 
 •  
 • Burgschleif 
 • 92709 Moosbach 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Sepp Steinberger
 •  
 • Tel. +49(0)9656 - 276
 • Internet http://www.moosbach.de

Info • Info

Sepp's Arche-Noah-Hof Moosbach

Im weitgehend unberührten, idyllischen Tröbesbachtal hat Sepp Steinberger auf seinem 1,2 Hektar großen Grundstück seinen Lebenstraum verwirklicht. Hier lebt der ehemalige Schäfer weitab von Stress und Hektik und bietet vielen Tieren ein glückliches Zuhause. Auch Besucher sind auf dem Arche-Noah-Hof herzlich willkommen. Und dafür gibt es keine besonderen Öffnungszeiten, weil Sepp fast rund um die Uhr auf seinem Grundstück anzutreffen ist. Der Hof ist besonders für Stadtkinder ein einmaliges Erlebnis: süße Ziegen, viele Heidschnucken, ein Pony, das Maultier Franka, ein Esel, eine Kuh und Emus können mit Streicheleinheiten überhäuft werden. Daneben gibt es noch Gänse und Bienen zu sehen. Auf dem Grundstück befinden sich auch mehrere Fischteiche. So kann Sepp seinen Besuchern Forellen und Karpfen in absolut frischer Qualität anbieten.
Von Mai bis September finden in Zusammenarbet mit der Gäste-Information im vierzehntägigen Rhythmus immer freitags Fisch-Exkursionen statt. Dabei erklärt Steinberger seinen Gästen, wie gesund eine Fischmahlzeit ist und dass man behutsam mit dem Fisch umgehen muss. Seine geräucherten Forellen sind ein absoluter Geheimtipp unter den Feinschmeckern. Sein jüngstes Projekt wartet noch auf Zuspruch. Da er im Tröbesbachtal immer wieder Störche auf Futtersuche beobachtet hat, hat der Tierliebhaber auf einer Scheune eine Nestgrundlage für Störche errichtet. Nun ist er gespannt, wann der erste Storch in seinem Nest klappert.

Seppův statek Noemova archa Moosbach

V široko daleko nedotčeném, idylickém údolí Tröbesbachtal, Sepp Steinberger zrealizoval na svém 1,2 hektarů velkém pozemku svůj životní sen. Zde žije bývalý pastýř ovcí daleko od stresu a hektiky a nabízí mnoha zvířatům šťastný domov. Také návštěvníci jsou na statku Noemova archa srdečně vítáni. A nejsou pro to určeny žádné zvláštní otevírací hodiny, protože Seppa můžete na jeho pozemku potkat téměř v jakoukoliv denní či noční dobu. Statek je jedinečným zážitkem zejména pro děti z města: sladké kozičky, mnoho ovcí, poníka, mulu Franka, osla, krávu a emu lze hladit do sytosti. Kromě toho jsou tu k vidění také husy a včely. Na pozemku se nachází také několik rybníků s rybami. Takže Sepp může nabídnout svým návštěvníkům pstruhy a kapry v naprosto čerstvé kvalitě. Od května do září se ve spolupráci s turistickou informační kanceláří vždy v pátek každých čtrnáct dní konají rybí exkurze. Přitom pan Steinberger vysvětluje svým hostům, jak zdravý je rybí pokrm, a že s rybou je potřebné zacházet opatrně. Jeho uzení pstruzi jsou absolutně tajným tipem mezi gurmány. Jeho nejnovější projekt ještě čeká na schválení. Jelikož v Tröbesbachtalu opakovaně pozoroval čápy, tento milovník zvířat zřídil na jedné stodole základ hnízda. Nyní napjatě čeká, kdy se v jeho hnízdě uhnízdí první čáp.

Fotogalerie • Fotogalerie

Fisch-Exkursion auf dem Arche-Noah-Hof | Rybí exkurze na statku Noemova archa
Sepp Steinberger bei seiner Vorführung | Sepp Steinberger při svém předvádění
Rendert Time: 0,148 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB