Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Berufsbildungszentrum - Kolpingsfamilie Regen e.V. 
  • Centrum profesního vzdělávání - Kolpingsfamilie Regen e.V. 
  •  
  • Osserstraße 23-27 
  • 94209 Regen 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Berufsbildungszentrum - Kolpingsfamilie Regen e.V.

"Wir können viel, wenn wir nur nachhaltig wollen; wir können Großes, wenn tüchtige Kräfte sich vereinen", möchte ich an dieser Stelle Adolph Kolping zitieren. Mit seinem Lebenswerk hat er letztlich die Grundlagen geschaffen, die die Konzeption des heutigen Berufsbildungszentrums der Kolpingsfamilie e.V. in Regen bestimmen. In unserer Einrichtung sollen Jugendliche die Möglichkeit erhalten, soziale Benachteiligungen auszugleichen und über einen qualifizierten Beruf mit beiden Beinen fest im Leben zu stehen; sei es durch die Vorbereitung auf eine Ausbildung in der Berufsvorbereitung oder durch eine dreijährige Ausbildung zum Fachwerker bzw. Facharbeiter.

Centrum profesního vzdělávání - Kolpingsfamilie Regen e.V.

"Můžeme hodně, jen když budeme trvale chtít, můžeme dělat velké věci, když se schopní lidé dají dohromady", chtěl bych na tomto místě citovat Adolfa Kolpinga. Se svým životním dílem v konečném důsledku vytvořil základy, které určují koncepci dnešního centra profesního vzdělávání, spolku Kolpingsfamilie e.V. v Regenu. V našem zařízení mají mladiství dostat možnost, vyrovnat sociální znevýhodnění a prostřednictvím kvalifikovaného povolání stát v životě pevně na nohou, ať již díky přípravě na vzdělávání, v rámci přípravy na budoucí povolání nebo díky tříletému vzdělávání na profesi  kvalifikovaných pracovníků resp. dělníků.
Rendert Time: 0,164 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB