Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Landestheater Oberpfalz 
 • Zemské divadlo Horní Falce 
 •  
 • Brauhausstraße 1 
 • 92705 Leuchtenberg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Landestheater Oberpfalz

Landestheater Oberpfalz – Deutschlands jüngste Landesbühne  
Das Landestheater Oberpfalz (LTO) wurde zum 01. Januar 2010 als GmbH gegründet. Alleiniger Gesellschafter ist der Verein "Stadtbühne Vohenstrauß". Geschäftsführender Intendant ist Matthias Winter. Sitz der GmbH ist Leuchtenberg. Die erste Spielzeit als Landestheater begann im Herbst 2010. Das LTO führt die Burgfestspiele Leuchtenberg durch und hat in der Stadt Weiden in der Oberpfalz nach Auflösung der "Kleinen Bühne" auch die dortigen Veranstaltungen übernommen. Pro Spielzeit werden etwa 20 Produktionen und Gastspiele geboten. Das LTO ist nach dem Stadttheater Regensburg das zweite staatlich unterstützte professionelle Theater im bayerischen Regierungsbezirk Oberpfalz. Das Landestheater hat aktuell 16 Beschäftigte in Voll- und Teilzeit und bietet Theater im Ganzjahresbetrieb. Das Ensemble besteht aus einem Kern von fünf festen Schauspielern. Dazu wirken 70 bis 80 weitere Darsteller pro Saison an den Aufführungen mit. Das Landestheater Oberpfalz wird vom Freistaat Bayern, dem Bezirk Oberpfalz, dem Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, den Städten Weiden i.d.OPf. und Vohenstrauß sowie der Marktgemeinde Leuchtenberg gefördert. Regelmäßige Spielstätten des LTO sind:   
 • in Leuchtenberg die Burgruine Leuchtenberg (Burgfestspiele)
 • in Vohenstrauß die Stadthalle und das Schloss Friedrichsburg
 • in Weiden in der Oberpfalz die Regionalbibliothek und die Max-Reger-Halle.  


Deutsch-Tschechischer Begegnungsort

Landestheater Oberpfalz - ein Theater für die Region Leuchtenberg - Vohenstrauß - Weiden

Angebote: Unter dem Motto: „Europa wächst zusammen“ bieten wir pädagogische Theaterkonzepte für Kinder und Jugendliche, vor allem für Partnerschulen im deutsch-tschechischen Raum an. Bei uns können sich Schulen melden, die ein gemeinsames Theaterprojekt (personales Theater, Puppenspiel, Pantomine…) planen. Wir beraten, geben Hilfestellungen und können bei entsprechender Finanzierung auch Projekte durchführen.

Zemské divadlo Horní Falce

Zemské divadlo Horní Falce - nejmladší zemská scéna Německa
Zemské divadlo Horní Falce (LTO) bylo založeno k 1. lednu 2010 jako společnost s ručením omezeným. Jediným společníkem je spolek "Stadtbühne Vohenstrauß". Jednatelem a správcem divadla je Matthias Winter. Sídlem této s.r.o. je Leuchtenberg. První herní období jako zemského divadla začalo na podzim 2010. Divadlo (LTO) realizuje Hradní slavnostní hry Leuchtenberg a ve městě Weiden v Horní Falci převzalo po rozpuštění "Malé scény" rovněž tamější akce. Během herní sezóny je nabízeno asi 20 produkcí a pohostinských her. Divadlo LTO je po Městském divadle Řezno druhé, státem podporované, profesionální divadlo ve vládním regionu Horní Falc. Zemské divadlo má aktuálně 16 zaměstnanců na plný a částečný úvazek a nabízí divadelní programy v celoročním provozu. Soubor se skládá z jádra pěti stálých herců. Kromě toho spoluúčinkuje na představeních během sezony 70 až 80 dalších herců. Zemské divadlo Horní Falce je podporováno Svobodným státem Bavorsko, regionem Horní Falce, zemským okresem Neustadt a.d. Waldnaab, městy Weiden i.d.OPf. a Vohenstrauß jakož i střediskovou obcí Leuchtenberg. Pravidelnými scénami divadla LTO jsou:
 • v Leuchtenbergu zřícenina hradu Leuchtenberg (Hradní slavnostní hry)
 • ve Vohenstraußu Městská hala a zámek Friedrichsburg
 • ve Weidenu v Horní Falci Regionální knihovna a Hala Maxe Regera.


Česko-německé místo setkávání

Landestheater Oberpfalz - divadlo pro region Leuchtenberg- Vohenstrauß - Weiden

Pod heslem: „Evropa roste společně“
nabízíme vzdělávací divadelní koncepty pro děti a mládež, zejména pro partnerské školy v česko-německém prostoru. Můžou se u nás hlásit školy, které by s námi chtěly plánovat společný divadelní projekt (personální divadlo, loutkové divadlo, pantomima...). Poradíme, poskytneme pomoc a s odpovídajícími financemi můžeme pořádat projekty.
 • Öffnungszeiten:
 • Montag bis Freitag: 09.00 bis 13.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Pondělí až pátek: od 09.00 do 13.00 hodin

Fotogalerie • Fotogalerie

Logo | Logo
Musical | Muzikál
Kindertheater | Dětské divadlo
Phantastical | Fantasie
Deutsch-Tschechischer Begegnungsort | Česko-německé místo setkávání
Rendert Time: 0,217 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB