Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Geschichtspark Bärnau-Tachov 
  • Historický park Bärnau-Tachov 
  •  
  • Naaber Str. 6 
  • 95671 Bärnau 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Geschichtspark Bärnau-Tachov

Das Motto des Geschichtsparks Bärnau-Tachov "Mittelalter leben und erleben" ist Programm: So entsteht seit 2010 in Bärnau nicht etwa nur ein Freilandmuseum für mittelalterliche Geschichte, sondern ein Mitmachprojekt, bei dem die Baustelle schon allein zur Attraktion wird. Jeder Interessierte kann an den geplanten Mittelalterhäusern mitbauen und so aktiv Geschichte erleben.

So werden bis 2013 im Geschichtspark ein slawisches frühmittelalterliches Dorf, eine Motte (Turmhügelburg) und ein Hochmittelalterdorf entstehen. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind über 20 authentisch nachgebaute Gebäude zu bestaunen. Dem Besucher wird so eine Zeitreise durch die Besiedlungsgeschichte unseres Raumes vom 9. bis ins 13. Jahrhundert ermöglicht.

Diese Geschichte der Grenzregion war stets geprägt von einem miteinander von Slawen und Germanen, Tschechen und Deutschen. Deshalb soll dieses grenzüberschreitende Projekt auch als Brückenkopf nach Tschechien fungieren. Auf tschechischer Seite wird ein historischer Park Goldene Straße in der Landschaft entstehen, der eine Verbindung zur Stadt Tachov schafft. Damit wird dieser bedeutende mittelalterliche Handelsweg, der teilweise im Original noch erhalten ist, wiederbelebt.

Durch Handwerksvorführung und "Mitmach"-Kurse, den Einsatz von Kostümen und Alltagsgegenständen und das Nachstellen / Nachleben mittelalterlicher Lebenssituationen entsteht so der erlebbare Eindruck eines mittelalterlichen Dorfes und der alltäglichen Lebenswelt unserer Vorfahren in dieser Region.
 
Der Geschichtspark Bärnau-Tachov befindet sich derzeit in der Entstehungsphase, die 2013 abgeschlossen ist. Bereits ab Frühjahr 2011 ist es allerdings möglich, die ersten slawischen Mittelalterhäuser zu besichtigen und an Programmen teilzunehmen.

Für weitere Informationen und bei Anfragen steht Ihnen gerne unser Besucherservice zur Verfügung:
Geschichtspark Bärnau-Tachov
Telefon: +49(0)9635-9249975
Telefax: +49(0)9635-9249995
Email: info@geschichtspark.de


Deutsch-Tschechischer Begegnungsort

Historický park Bärnau-Tachov

Motto historického parku Bärnau-Tachov "Žít a zažít středověk" reprezentuje zároveň program: Takto vzniká od roku 2010 v Bärnau nejen pouhé přírodní muzeum středověké historie, ale také projekt, který umožňuje zákazníkům zapojit se do děje, při kterém se již samotné staveniště stává atrakcí. Každý zájemce se může podílet na stavbě plánovaných středověkých domů a tak aktivně zažít historii.

Tímto způsobem do roku 2013 vznikne v Historickém parku slovanská vesnice z období raného středověku, dřevěné hradiště na umělém návrší a vesnice z vrcholného období  středověku. Po ukončení stavebních prací bude možné obdivovat přes 20 autenticky postavených budov. Návštěvníkovi tak bude umožněna cesta časem přes historii osídlení našeho území od 9. až do 13. století.

Tato historie pohraničního regionu byla neustále ovlivňována společným osídlením Slovanů a Germánů, Čechů a Němců. Proto by měl tento přeshraniční projekt fungovat také jako předmostí do Čech. Na české straně vznikne v krajině historický park Zlatá cesta, který vytvoří spojení k městu Tachov. Tím bude opět oživena tato významná středověká obchodní cesta, která je částečně ještě uchovaná v
původním stavu.

Prostřednictvím předvádění řemesel a kursů, kde si je můžete sami vyzkoušet, použití kostýmů a každodenních předmětů, nástrah resp. následného prožití životních situací ze středověku tak vznikne představa středověké vesnice a každodenního životního světa našich předků v tomto regionu, které bude možné bezprostředně prožít.
 
Historický park Bärnau-Tachov je v současné době ve fázi vzniku, která bude ukončena v roce 2013. Již od jara 2011 ale bude možné prohlédnout si první slovanské středověké domy a zúčastnit programu.

Pro další informace a dotazy Vám je k dispozici oddělení služeb návštěvníkům:
Park historie Bärnau-Tachov
Telefon: +49(0)9635-9249975
Telefax: +49(0)9635-9249995
Email: info@geschichtspark.de


Česko-německé místo setkávání

  • Öffnungszeiten:

Fotogalerie • Fotogalerie

3D-Visualisierung des entstehenden frühmittelalterlichen Dorfes mit Turmhügelburg | 3D-vizualizace vznikajícího raně středověké vesnice s vyvýšeným obranným hradištěm
Das slawische Grubenhaus im Schnee | Slovanská zemljanka ve sněhu
Zaunflechten im Geschichtspark Bärnau-Tachov | Vázání plotu v Historickém parku Bärnau-Tachov
Logo | Logo
Deutsch-Tschechischer Begegnungsort | Česko-německé místo setkávání
Rendert Time: 0,225 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB