Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • St. Prokop Kirche, Štěnovice 
  • Kostel sv. Prokopa, Štěnovice 
  •  
  • Kostelní 123 
  • 332 09 Štěnovice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

St. Prokop Kirche, Štěnovice

An der Stelle, wo heute die Kirche mit dem Pfarrhaus steht, stand vor 1747 eine Scheune. Diese ließ Theresia Pötting, die Besitzerin des Herrenguts Štěnovice umbauen. Im Interieur fesseln die Aufmerksamkeit der Besucher reine Barockkurven, feine Stuckwerke und Fresken, welche vermutlich irrtümlich dem bekannten spätbarocken Maler František Julius Lux zugesprochen werden. Interessant sind auch die Bilder, besonders mit dem Stifter der Kirche. Nicht zu vergessen ist die Orgel, die zu der Kirche gehört und deren Klang die Besucher bie Gottesdiensten und Konzerten schätzen.

Kostel sv. Prokopa, Štěnovice

Na místě, kde dnes stojí kostel s farou, stávala před rokem 1747 sýpka, kterou dala přestavět majitelka štěnovického panství Terezie Pöttingová. V interiŕu upoutají čisté barokní křivky, jemné štuky i fresky, které se pravděpodobně mylně přisuzují známému pozdně baroknímu malíři Františku Juliu Luxovi. Zajímavé jsou i obrazy, zvláště s donátorem kostela. Nelze opomenout ani varhany, které ke kostelu patří a jejichž zvuk můžeme ocenit při Bohoslužbách a při koncertech.
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB