Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Veste Coburg - "Kulturschatz" 
  • Pevnost Coburg - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Veste 
  • 96450 Coburg 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Veste Coburg - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Veste Coburg, auch die »Fränkische Krone« genannt, erhebt sich mit ihren gewaltigen Mauern und Türmen hoch über der Stadt. Bei klarem Wetter hat der Besucher einen großartigen Fernblick.

Die Anfänge der heutigen Burganlage fallen in die Zeit der Staufer Anfang des 13. Jh. Im 19. Jh. begannen die Herzöge von Sachsen-Coburg und Gotha dort Kunstsammlungen von Weltrang einzurichten. Eine Sammlung mit kostbaren venezianischen Gläsern und Gläsern des Barock, Sammlungen von Rüstwaffen, Kriegswaffen, Jagdwaffen und Jagdgerät, kostbares Kunsthandwerk, die ältesten erhaltenen Kutschen der Welt, Bilder von Dürer, Cranach d.Ä. und Grünewald und das einzigartige Jagd-Intarsienzimmer machen den Besuch der Veste Coburg zu einem einmaligen Erlebnis.

Von besonderem Interesse sind die Lutherzimmer, in denen der Reformator 1530 gelebt hat und der 1504 fertig gestellte Festsaal der Veste Coburg. Das weltweit bekannte Kupferstichkabinett ist mit rund 330.000 Blatt eines der größten in Deutschland.

Pevnost Coburg - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Vysoko nad městem Coburg se tyčí mohutné hradby a věže pevnosti Coburg, známé také pod názvem »Francká koruna«. Za jasného počasí je odtud krásný výhled na všechny strany do okolní krajiny.

Počátky hradiště spadají do doby Štaufů, tedy do počátku 13. stol. V 19. stol. zde začali sasko-kobursko-gothajští vévodové shromaždovat umělecké předměty a umělecká díla skutečně světového významu. Najdeme tu mimo jiné vzácné benátské sklo, barokní sklo, historickou výzbroj a válečné zbraně, lovecké zbraně a lovecké nářadí, výrobky uměleckých řemesel, nejstarší zachovalé kočáry a především zde mohou návštěvníci vidět obrazy malířů Dürera, Cranacha st. a Grünewalda. Pricteme-li k tomu ještě zcela unikátní loveckou komnatu zdobenou intarsiemi, stane se návštěva pevnosti Coburg nezapomenutelným zážitkem.

Zajímavé jsou i místnosti, v nichž v roce 1530 přebýval reformátor Martin Luther, a dále slavnostní sál dokončený v roce 1504. Světově proslulý kabinet medirytin v jehož fondu se nachází 330.000 listů, je jedním z největších v Německu.
Rendert Time: 0,179 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB