Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Ehem. Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee – Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) - "Kulturschatz" 
 • Bývalý obecní pivovar města Schönsee – Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) - "Kulturní poklad" 
 •  
 • Freyung 1 
 • 92539 Schönsee 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Hans Eibauer (Projekt- und Redaktionsleitung)
 •  
 • Tel. +49(0)9674-924877
 • Fax +49(0)9674-913067
 • eMail info@cebb.de
 • Internet http://www.bbkult.net

Info • Info

Ehem. Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee – Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das ehem. Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee gehört zu den wertvollsten Baudenkmälern der Region. Das Gebäude mit Westflügel (Sudhaus / 19. Jh.), Ostflügel (Bierlagerkeller / wahrscheinlich 17./18. Jh.) und Mittelbau (frühere Malzdarre) diente den brauberechtigten Bürgern der Stadt Schönsee bis Anfang der 1950er Jahre als Braustätte.

Mit der Umsetzung der Idee, im Kommunbräuhaus ein bayerisch-böhmisches Kulturzentrum einzurichten, wurde nach einem mehrjährigen Diskussionsprozess im Jahr 2004 begonnen. Seit der Eröff nung im März 2006 fungiert das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) als Kulturdrehscheibe zwischen den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen mit dem Ziel, das Kulturleben vom Nebeneinander zu deutlich mehr Miteinander zu führen. Träger des CeBB ist der Verein Bavaria Bohemia e.V., der mit vielen Partnern kooperiert.

Für die architektonische Qualität der Sanierung / Erweiterung erhielt die Stadt Schönsee eine Reihe von Architekturpreisen.

Bývalý obecní pivovar města Schönsee – Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Bývalý obecní pivovar města Schönsee patří k nejvzácnějším architektonickým památkám regionu. Budova se západním křídlem (varna / 19. stol.), východním křídlem (ležácký sklep / pravděpodobně 17./18. stol.) a střední stavbou (dřívější sladovnický hvozd) sloužila občanům města Schönsee, kteří měli právo vařit pivo, až do začátku 50. let minulého století jako pivovar.

V roce 2004 začala být po mnohaleté diskusi realizována myšlenka zřídit v městském pivovaru česko-bavorské kulturní centrum. Od otevření v březnu 2006 funguje Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) jako kulturní točna mezi českými a bavorskými sousedními regiony s cílem pracovat tak, aby se kulturní život posunul z původního života vedle sebe k výrazně více společnému sdílení přeshraniční kultury. Zřizovatelem CeBB je obecně prospěšný spolek Bavaria Bohemia e.V., který spolupracuje s mnoha partnery.

Město Schönsee získalo za sanaci a rozšíření střediska řadu architektonických ocenění.
Rendert Time: 0,168 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB