Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Faust-Festspiele auf der Festung Rosenberg in Kronach - "Kulturschatz" 
  • Faustův festival v pevnosti Rosenberg v Kronachu - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Marktplatz 5 
  • 96317 Kronach 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Faust-Festspiele auf der Festung Rosenberg in Kronach - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Zu den schönsten Kulturfestivals Süddeutschlands zählen die Faust-Festspiele auf der Kronacher Festung Rosenberg. Nur hier gibt es jeden Sommer Goethes »Faust I« in einer knappen, filmischen Fassung in historischen Kostümen vor der grandiosen Kulisse einer mittelalterlichen Festungsanlage.

Und nur hier werden ausschließlich die größten Klassiker der Weltliteratur gespielt – in klaren, unterhaltsamen und dem heutigen Zuschauer verständlichen Fassungen. Neben den Faust-Festspielen enthält der Veranstaltungskalender für den Landkreis Kronach noch jede Menge weiterer Highlights – und das nicht nur zur Sommerzeit. In den vier Städten, sieben Märkten und sieben Gemeinden des Landkreises ist das ganze Jahr hindurch für Einheimische und Gäste so einiges geboten.

Faustův festival v pevnosti Rosenberg v Kronachu - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Mezi nejkrásnější kulturní festivaly jižního Německa patří Faustův festival v pevnosti Rosengberg, nacházející se ve městě Kronach. Pouze tady se každé léto předvádí Goethův
»Faust I« ve stručné filmové podobě, v historických kostýmech a před grandiózní kulisou středověkého opevnění.

A pouze tady se hrají výlučně největší klasikové světové literatury – v pojetí, které je pro současného diváka jasné, zábavné a srozumitelné. Kromě Faustova festivalu nabízí kalendář akcí okresu Kronach ješte mnoho dalších významných událostí – a to nejen v létě. Ve čtyřech městech, na sedmi náměstích a v sedmi obcích se konají po celý rok akce, na které přicházejí místní obyvatelé i návštěvníci okresu.
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB