Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Electrified Groove Orchestra 
  • Electrified Groove Orchestra 
  •  
  • Jahnstr. 18a 
  • 92237 Sulzbach-Rosenberg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Electrified Groove Orchestra

Rockende Electro-Grooves Im Jahr 2002 beginnt die Geschichte der Groovers: Martin Gruber, Gitarrist und Initiator dieses Projekts, bastelt schon seit längerem an einem Mix aus elektronisch erzeugten, DJ-orientierten Grooves und satter Rockgitarre. Immer auf der Suche nach neuen Einflüssen, tut er sich mit Gitarrist und Bassist Axel Stieber zusammen, der mit seinem Stil aus Jazz und Fusion so eine Spannung in diese Formation bringt, dass eine musikalisch absolut explosive und kreative Phase der beiden Musiker ausgelöst wird. Es entstehen instumentale Leckerbissen, die, basierend auf elektronischen Grooves zwischen Rock, Jazz und Fusion, hin und her pendeln. 2006 ein weiterer Meilenstein: der Keyboarder Andreas Gruber entschließt sich nach ein paar Sessions, das Angebot der Groovers anzunehmen und ist nun der Dritte im Bunde. Nach einer Reihe von Konzerten und zahlreichen Sessions reift der Entschluss, ins Studio zu gehen und nach einer intensiven Arbeitsphase ist die erste CD "EGO-trip" Ende 2009 fertig. Kontakt: Martin Gruber +49(0)9624-93371 Axel Stieber +49(0)9661-906767 Mail: kontakt@electrified-groovers.de

Electrified Groove Orchestra

Rockující Electro-Grooves Historie Groovers začíná v roce 2002: Martin Gruber, kytarista a iniciátor tohoto projektu, si již delší dobu pohrává s kombinací toho, co lze vyrobit elektronicky, co vytvoří Grooves orientovaní na DJ a sytá rocková kytara. Při neustálém hledání nových vlivů se dává dohromady s kytaristou a basistou Axelem Stieberem, který svým stylem složeným z jazzu a fůze do této formace přinese takové napětí, že to u obou hudebníků vyvolá hudebně absolutně explozivní a kreativní fázi. Vznikají instrumentální lahůdky, které se pohybují někdy mezi rockem, jazzem a fůzí se základem na elektronických Grooves. Rok 2006 představuje další milník: klávesák Andreas Gruber se po pár setkáních rozhodne přijmout nabídku Groovers a je nyní třetí osobou v kapele. Po řadě koncertů a mnoha relacích dozrává rozhodnutí jít do studia, a po intenzivní pracovní fázi je koncem roku 2009 hotové první CD "EGO-trip". Kontakt: Martin Gruber +49(0)9624-93371 Axel Stieber +49(0)9661-906767 Mail: kontakt@electrified-groovers.de
Rendert Time: 0,167 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB