Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Hofer Schlappentag – Bier- und Schützenfest seit 1432 - "Kulturschatz" 
  • »Den pantoflí v Hofu« – Pivní a střelecká slavnost pořádaná od roku 1432 - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Klosterstr. 1 
  • 95028 Hof 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Hofer Schlappentag – Bier- und Schützenfest seit 1432 - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Eine um 1432 gegründete Schützengilde rekrutierte sich zumeist aus Handwerkern, die vom Hofer Magistrat verpfl ichtet wurden, an regelmäßigen Schießübungen teilzunehmen. Es war eine ungeliebte Pfl icht, die viele noch am letzten Schießtag des Jahres morgens in Arbeitskleidung mit Schürze und Schlappen erfüllten. Daraus entwickelte sich eine Tradition, die sich seit mehr als 575 Jahren erhalten hat: Der Hofer Schlappentag fi ndet immer am Montag nach dem Pfi ngstmontag statt und ist damit eines der ältesten bayerischen Bier- und Schützenfeste.

Am Sonntag vor dem Schlappentag müssen geladene Persönlichkeiten des öff entlichen Lebens, des Handwerks und der Schützen ihre Schießkünste beweisen. Die Handwerkerzünfte und Schützen versammeln sich zum Zug zum Rathaus. Nach der Ankunft des Festzuges wird das eigens für diesen Tag gebraute »Schlappenbier« zum Ausschank gebracht. Dann geht der Hofer »Nationalfeiertag« in seinen gemütlichen Teil über.

»Den pantoflí v Hofu« – Pivní a střelecká slavnost pořádaná od roku 1432 - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Cech střelců, který byl založen okolo roku 1432, tvořili zpravidla řemeslníci, kterým rada města Hof ukládala povinnost účastnit se pravidelných cvičení ve střelbě. Byla to však povinnost neoblíbená, a proto ji mnozí řemeslnící plnili až úplně poslední den. Dostavili se ráno, v pracovním oblečení s pracovní zástěrou a v pantoflích. Z toho pak vznikla tradice, která se udržuje už více než 575 let. »Den pantoflí v Hofu« se koná vždy první pondělí po Svatodušním pondělí. Patří k jedněm z nejstarších bavorských pivních a střeleckých slavností.

V neděli před »Pantoflovým dnem« musí pozvaní hosté, představitelé veřejného života, řemeslníci a střelci prokázat své střelecké umění. Řemeslnické cechy a střelci se shromáždí k pochodu na radnici a když dorazí do cíle k radnici, začne se čepovat tzv. »pantoflové pivo«, vařené výhradně pro tento den. Potom pokračuje tradiční program »národního svátku« města Hof.
Rendert Time: 0,177 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB