Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bürgerpark Theresienstein – Schönster Park Deutschlands 2003 - "Kulturschatz" 
  • Městský park Theresienstein – nejkrásnější park Německa 2003 - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Klosterstr. 1 
  • 95028 Hof 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Bürgerpark Theresienstein – Schönster Park Deutschlands 2003 - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Gut geplant und mit großherzigen Schenkungen erweitert und verschönert, ist der Bürgerpark mit seinen 70 ha englischen Gartens ein Schmuckstück, um das man Hof beneidet. Anlässlich der Bayerischen Landesgartenschau 1994 in Hof wurde der Theresienstein einer konsequenten Kur unterzogen und die typischen Eigenschaften eines englischen Gartens wiederhergestellt. Lange Wege, stille Ecken und bezaubernde Blicke laden zu ausgiebigen Spaziergängen ein, am Zoo, am Botanischen Garten, am Labyrinth vorbei.

Ein Juwel von ganz besonderer Güte ist das Jugendstilgebäude im »Stein«, wie die Hofer den Stadtpark nennen. Hier fi nden Veranstaltungen statt, hier kann man heiraten und feiern. Oder man genießt im Biergarten eine Brotzeit und den herrlichen Ausblick auf die Stadt.

2003 erhielt der Hofer Stadtpark das Prädikat »schönster Park Deutschlands«. Mehrmals im Jahr fi nden Führungen durch den romantischen Landschaftspark statt.

Městský park Theresienstein – nejkrásnější park Německa 2003 - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Skvěle projektovaný městský park, kde se na rozloze 70 ha rozkládá anglická zahrada, je díky bohatým sponzorským darům dále rozšiřován a zkrášlován. Stal se tak opravdovým klenotem Hofu, který tomuto městu mnozí závidí. U příležitosti Bavorské zemské zahradní výstavy, pořádané v roce 1994 v Hofu, prošel park Theresienstein generální úpravou, při které byly do nejmenších detailů obnoveny všechny znaky typické pro anglickou zahradu. Dlouhé cesty, tichá zákoutí a kouzelné výhledy lákají k procházkám podél zoologické zahrady, botanické zahrady a bludiště.

Skutečným a zcela jedinečným skvostem je secesní budova ve »Steinu«, jak je park obyvateli Hofu nazýván. Konají se zde nejrůznější akce, mimo jiné také svatby a všelijaké slavnosti. V Pivovarské zahradě, odkud je nádherný pohled na celý Hof, lze posedět a občerstvit se.

V roce 2003 získal městský park v Hofu přízvisko a ocenění »Nejkrásnější park Německa«. Několikrát do roka se zde konají organizované prohlídky.
Rendert Time: 0,165 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB