Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Museum Kloster Asbach - "Kulturschatz" 
  • Muzeum klášter Asbach - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 94094 Rotthalmünster 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Museum Kloster Asbach - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das Kloster Asbach wurde um das Jahr 1090 gegründet. Um 1125 erwarb Bischof Otto von Bamberg Asbach und unterstellte es dem Kloster Prüfening. Asbach wurde damit Filiale einer der bedeutendsten Abteien des mittelalterlichen Bayerns.

1266 äscherte König Ottokar von Böhmen bei einem Feldzug gegen die bayerischen Herzöge das Stift ein. Im 15. Jh. erlebte das Kloster eine erste Blütezeit. 1504 wurde es während des Landshuter Erbfolgekriegs verwüstet. Abt Wolfgang Faber (1584–1604) führte das Kloster im Sinne der Katholischen Reform zu neuer Blüte. 1803 wurde Kloster Asbach im Zuge der Säkularisation aufgelöst.

Der »Kulturkreis Kloster Asbach« begann 1976 das Kloster zu restaurieren. Es beherbergt heute ein Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums und wird vom Kulturreferat des Landkreises Passau als Museum mit wechselnden Ausstellungen belebt.

Muzeum klášter Asbach - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Klášter Asbach byl založen v roce 1090. Kolem roku 1125 získal obec Asbach biskup Otto z Bamberku a podřídil ji klášteru Prufening. Tak se stal Asbach ve středověku »pobockou « jednoho z nejvýznamnějších opatství v Bavorsku.

V roce 1266 vypálil klášter český král Přemysl Otakar II. a to při jednom ze svých polních tažení proti vévodům bavorským. V 15. stol. zažil klášter první dobu rozkvětu. V roce 1504 byl během landshutských válek o dědictví zpustošen. Opat Wolfgang Faber (1584-1604) pak přivedl klášter ve smyslu katolické reformy k novému rozkvětu. V roce 1803 byl klášter během sekularizace zrušen.

Kulturní sdružení »Kulturkreis Kloster Asbach« zahájilo v roce 1976 obnovu klášterních budov. Dnes se v nich nachází muzeum, které je součástí Bavorského národního muzea. Je spravováno Odborem kultury okresu Pasov a využíváno k pořádání nejrůznějších výstav.
Rendert Time: 0,196 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB