Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Neuburg am Inn - "Kulturschatz" 
  • Zámek Neuburg nad Innem - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Am Burgberg 5 
  • 94127 Neuburg a. Inn 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Schloss Neuburg am Inn - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das Schloss Neuburg thront hoch über dem Inntal. Es gilt als eine der prächtigsten Burganlagen im ostbayerisch-oberösterreichischen Grenzraum.

Die Dynastenburg wurde im 11. Jh. von der Formbacher Grafenfamilie gegründet und entwickelte sich zum Mittelpunkt einer Adelsherrschaft, der Grafschaft Neuburg.

Graf Niklas III. von Salm begann im Jahr 1529, die mittelalterliche Burg zu einem repräsentativen Adelssitz mit Gärten im Stil der Frührenaissance umzubauen. Eine glanzvolle Neugestaltung erfuhr die Neuburg nach dem spanischen Erbfolgekrieg. Das Schloss gliedert sich in die Vorburg, die Hauptburg mit Sälen und die Hoftaferne.

Mit der Säkularisation von 1803 und dem Schlossbrand von 1810 begann der Abstieg von Schloss Neuburg. Seit 1998 ist der Landkreis Passau der Besitzer, sein Kulturreferat betreibt in der Hauptburg die so genannte Landkreisgalerie.

Zámek Neuburg nad Innem - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Zámek Neuburg se tyčí vysoko nad údolím řeky Inn a patří mezi nejkrásnější zámky ve východobavorsko-hornorakouském pohraničí.

V 11. stol. byl založen jako dynastický hrad hrabat z Formbacheru a brzy se stal střediskem šlechty z celého hrabství Neuburg.

Hrabě Niklas III. ze Salmu zahájil v roce 1529 přestavbu středověkého hradu a proměnil jej v reprezentační středověké sídlo uprostřed krásných zahrad ve stylu rané renesance. Další skvělé podoby se Neuburg dočkal po válce o dědictví španělské. Zámek tvorí předhradí, hlavní budova s četnými sály a krčma.

Sekularizace v roce 1803 a požár zámku v roce 1810 předznamenaly úpadek zámku Neuburg. Od roku 1998 je vlastníkem zámku okres Pasov a tamní odbor kultury zřídil v hlavní budově Okresní galerii.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB