Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Dreifaltigkeitskirche bei St. Johannes, Dingolfing - "Kulturschatz" 
  • Kostel nejsvětější Trojice při sv. Janu, Dingolfing - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Pfarrplatz 10 
  • 84130 Dingolfing 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Dreifaltigkeitskirche bei St. Johannes, Dingolfing - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das »Kirchlein« der Allerheiligsten Dreifaltigkeit wurde zeitgleich mit der Stadtpfarrkirche St. Johannes in der 2. Hälfte des 15. Jh. erbaut.

Die Ausstattung ist überwiegend neugotisch. Interessant ist das als Schusterkapelle bezeichnete Kirchlein mit dem westlich angebauten Seelenkammerl, auch Beinhaus oder Karner genannt. Dieser Karner wurde in den Jahrhunderten mehrmals verkleinert, so auch 1889, als ein Teil der Neuerrichtung der Lourdes-Grotte weichen musste. Das frühere Außengemälde des Jüngsten Gerichts wurde beseitigt. Noch vorhanden sind die malerischen Darstellungen der Sterbestunde, des Eingangs in die Seeligkeit, der Sturz in die Verdammnis und des Richterstuhls Gottes im Inneren.

Bemalte und beschriftete Totenschädel aus der Zeit zwischen 1800 und 1870 berichten vom Jenseitsglauben unserer Ahnen und sind Zeugnisse früherer Sekundärbestattungen.

Kostel nejsvětější Trojice při sv. Janu, Dingolfing - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Kostelíček nejsvětější Trojice byl postaven ve 2. polovině 15. stol. současne s městským farním kostelem sv. Jana.

Výzdoba je převážně novogotická. Je zajímavé, že kostelíčku nazývanému »Ševcovská kaple« se poté, co byla na jeho západní straně přistavěna »Seelenkammerl«, (komůka pro duše) se začalo říkat také ostnice nebo márnice. Prostor márnice byl v průběhu staletí několikrát zmenšován, stejně jako v roce 1889, kdy musela jedna jeho právě upravená část ustoupit Lurdské jeskyni. Byl odstraněn obraz Posledního soudu. Dodnes jsou uvnitř k vidění zachovalé malby jako »Poslední hodina«, »Vstup do věcné blaženosti «, »Pád do zatracení« a »Soudná stolice Boží«.

Pomalované a popsané lebky mrtvých z let 1800 a 1870 jsou dokladem víry našich předků v onen svět a současně svědčí o někdejším způsobu pohřbívání.
Rendert Time: 0,158 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB