Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • St. Josef, Weiden - "Kulturschatz" 
  • Kostel sv. Josefa, Weiden - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Bürgermeister-Prechtl-Straße 15 
  • 92637 Weiden i.d.OPf. 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

St. Josef, Weiden - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

St. Josef in der Stadt Weiden ist der größte Kirchenbau des Bistums Regensburg seit dem Mittelalter und ist einer der schönsten sakralen Bauten des Jugendstils. Die Josefskirche wird durch eine gewaltige Apsis mit prächtiger Malerei, einen Gnadenstuhl darstellend, dominiert.

Nachdem die Innenaussstattung im Jahr 1901 die Pfarrgemeinde nicht zufrieden gestellt hatte, schlug der Münchener Maler Franz Hofstötter 1905 eine grundlegende Umgestaltung vor. Um den Stilwandlungen der Zeit zu folgen, hatte sich der Maler dem Jugendstil zugewandt.

Das ikonographische Programm der Kirche, der Weg vom Alten zum Neuen Testament, ist überaus intensiv ausgearbeitet und geht auf Pfarrer Johann Baptist Wolfsgruber zurück. 1914 vollendete Wilhelm Vierling aus Weiden die Entwürfe von Hofstötter.

Kostel sv. Josefa, Weiden - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Kostel sv. Josefa ve městě Weiden je od období středověku největší církevní stavbou řezenského biskupství a jednou z nejkrásnějších církevních staveb období secese. Kostelu sv. Josefa dominuje mohutná apsida s nádhernou malbou, zobrazující trůn nejsvětější Trojice.

Poté, co v roce 1901 vnitřní výzdoba hlavní apsidy neuspokojila ani umělce, ani farní obec, navrhl mnichovský malíř Franz Hofstötter v roce 1905 podstatnou rekonstrukci. Aby byly respektovány dobové změny stylu, přiklonil se malíř k secesi.

Ikonografická výzdoba kostela, cesta od Nového ke Starému zákonu, je velmi výstižně znázorněna a odkazuje na faráře Johanna Baptistu Wolfsgrubera. Návrhy Franze Hofstöttera dokončil v roce 1914 Wilhelm Vierling z Weidenu.
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB