Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kloster Windberg - "Kulturschatz" 
  • Klášter Windberg - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Pfarrplatz 22 
  • 94336 Windberg 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Kloster Windberg - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Windberg ist ein kleiner Ort am Rande des Bayerischen Waldes mit einer langen Geschichte. Schon seit 1140 ist hier eine Klostergemeinschaft von Prämonstratensern nachweisbar.

Die Abtei Windberg war keine Klostergründung im eigentlichen Sinn, sondern wurde als schon bestehende Klerikergemeinschaft in den Prämonstratenser-Orden aufgenommen. Die Gründungsgeschichte von Windberg ist ein Prozess, der von 1125 bis 1146 dauerte. 1146 erfolgten die päpstliche Bestätigung und die Erhebung zur Abtei.

Nach vielem Auf und Ab im Laufe der Jahrhunderte wurde das Kloster Windberg 1803 aufgelöst und verkauft. 1923 konnten Prämonstratenser aus den Niederlanden das Kloster zurück erwerben und neu besiedeln. Seit den 70er Jahren hat Windberg ein Jugendhaus aufgebaut, das sich 1975 zu einer Jugendbildungsstätte entwickelte.

Klášter Windberg - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Windberg je malá obec na okraji Bavorského lesa, leč těší se dlouhé historii. Už od roku 1140 je zde doložen klášter premonstrátů.

Opatství Windberg nebylo v pravém slova smyslu nově založeným klášterem, nýbrž bylo jako už existující společenství kleriků přijato do řádu premonstrátů. Výstavba kláštera Windberg trvala od roku 1125 do roku 1146. Teprve v roce 1146 byl klášter papežem potvrzen a povýšen na opatství.

V průběhu staletí zažíval klášter Windberg střídavě dobré i zlé časy. V roce 1803 byl zrušen a prodán. V roce 1923 získali premonstráti z Nizozemska klášter zpět a usadili se tam. V 70. letech 20. stol. zřídil klášter Windberg dům mládeže, který pak byl v roce 1975 rozšířen a stal se domem vzdělávání mládeže.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB