Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bogenberg: Heiliger Berg Niederbayerns - "Kulturschatz" 
  • Bogenberg: Svatá Hora Dolního Bavorska - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Stadtplatz 56 
  • 94327 Bogen 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Bogenberg: Heiliger Berg Niederbayerns - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Der Bogenberg ist einer der markantesten Punkte des Landkreises Straubing-Bogen. Weithin sichtbar, markiert dieser Berg die Grenze zwischen Bayerischem Wald und dem fruchtbaren Gäuboden mit weiter Aussicht und besonderer Fauna und Flora. In der Bronze- und Urnenfelderzeit befand sich hier eine große Höhensiedlung.

Der Bogenberg ist auch der Heilige Berg Niederbayerns, vergleichbar mit dem tschechischen Svatá Hora bei Príbram. Mit dem Aufblühen der Marienwallfahrt im Hoch- bzw. Spätmittelalter setzte ein Pilgerstrom ein, der bis heute ungebrochen ist.

Ein besonderes Ereignis ist die schon mehr als 500 Jahre immer zu Pfingsten stattfindende Wallfahrt: Ein ca. 13 m langer, mit rotem Wachs umwickelter Fichtenstamm wird an zwei Tagen über etwa 75 km von Holzkirchen bei Ortenburg zum Bogenberg getragen.

Neben Wallfahrtskirche und Gaststätte gibt es auf dem Bogenberg ein neu gestaltetes Museum des Landkreises Straubing-Bogen, das den Bogenberg zum Thema hat.

Bogenberg: Svatá Hora Dolního Bavorska - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Bogenberg patří mezi nejvýraznější místa okresu Straubing-Bogen. Je vidět už z daleka a tvoří jakousi hranici mezi Bavorským lesem a úrodnou oblastí Gäuboden. Z Bogenbergu je nádherný výhled daleko do okolí. Tamní fauna a flóra jsou zcela ojedinělé. V době bronzové a v době popelnicových polí se na tomto návrší nacházelo velké sídliště.

Bogenberg je současně Svatou Horou Dolního Bavorska a je srovnatelný se Svatou Horou u Příbrami v Čechách. S rozkvětem mariánských poutí v době vrcholného resp. pozdního středověku sem začali proudit poutníci a je tomu tak dodnes.

Významná je pouť, která se už více než 500 let koná o Svatodušních svátcích. Po dva dny se v čele procesí nese asi 13 m dlouhý kmen borovice pokrytý červeným voskem a to 75 km z Holzkirchenu u Ortenburgu až na Bogenberg.

Kromě poutního kostela a hostince se na Bogenbergu nachází nově zřízené muzeum okresu Straubing-Bogen. Je věnováno Svaté Hoře samotné.
Rendert Time: 0,162 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB