Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Römerschatz im Gäubodenmuseum Straubing - "Kulturschatz" 
  • Římský poklad v Muzeu Gäuboden ve Straubingu - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Fraunhoferstr. 9 
  • 94315 Straubing 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Römerschatz im Gäubodenmuseum Straubing - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Im Straubinger Gäubodenmuseum bildet neben den reichen bajuwarischen Funden, die wichtige Erkenntnisse vom Übergang von der Spätantike zum Mittelalter in Bayern vermitteln, der Straubinger Römerschatz die herausragendste Objektgruppe. 1950 geborgen, umfasst er Teile römischer Paraderüstungen, Waffen, Bronzestatuetten und Eisengeräte und ist nördlich der Alpen einzigartig im Gebiet des ehemaligen Imperium Romanum.

Gefunden wurde der Römerschatz bei Aushubarbeiten auf dem Areal eines schon lange bekannten römischen Gutshofes im Ort Alburg bei Straubing. Nach der Konservierung aller Teile kam der Schatzfund als Leihgabe des Landkreises Straubing-Bogen an das Gäubodenmuseum, wo er seither in wechselnder Form den Besuchern zugänglich ist.

Seit der Neupräsentation im Jahr 2000 erstrahlt der Römerschatz in neuem Licht und bildet den glanzvollen Auftakt zur Römischen Abteilung im Gäubodenmuseum.

Římský poklad v Muzeu Gäuboden ve Straubingu - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Nejvýznamnější sbírku Muzea Gäuboden ve Straubingu tvoří vedle bohatých nálezů, přispívajících k poznání období přechodu z pozdní antiky do středověku na území Bavorska, tzv. Straubingský římský poklad. Byl zachráněn v roce 1950 a skládá se z částí římské slavnostní výzbroje, zbraní, bronzových sošek a železných nástrojů. Tyto nálezy jsou na území někdejšího římského imperia severně od Alp zcela ojedinělé.

Tento římský poklad byl nalezen při archeologických průzkumech v areálu dávno známého římského statku v Alburgu u Straubingu. Poté, když byly všechny nálezy konzervovány, byl poklad zapůjčen okresu Straubing-Bogen a uložen v tamním muzeu Gäuboden, kde je přístupný veřejnosti.

Jeho prezentace prochází různými proměnami. Poslední, v roce 2000, vytvořila skvělou úvodní část římského oddělení muzea Gäuboden.
Rendert Time: 0,183 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB