Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Festung und Museum Oberhaus, Passau - "Kulturschatz" 
  • Pevnost a muzeum Oberhaus, Pasov - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Oberhaus 125 
  • 94034 Passau 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Festung und Museum Oberhaus, Passau - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Der Grundstein für die Veste Oberhaus wurde 1219 durch Fürstbischof Ulrich II. gelegt. Die Burg sollte Schutz gegen äußere Feinde, aber auch gegen die Passauer Bürger bieten.

Mit 65.000 qm bebauter Fläche gehört die Veste Oberhaus zu den größten und mächtigsten Burganlagen Europas. Unter Kaiser Napoleon Bonaparte wurde die Veste zunächst als Grenzfestung gegen Österreich genutzt, bevor sie 1822 als Staatsgefängnis für politisch Gefangene und als Militärstrafanstalt eine neue Funktion erhielt. Bis 1918 war sie unter dem Beinamen »Bastille Bayerns« bekannt und gefürchtet.

1932 schließlich übernahm die Stadt Passau das Oberhaus und richtete dort ihr Museum ein. Seit 1991 werden in moderner Konzeption neben diversen Dauerausstellungen zu Handel und Wandel der Stadtgeschichte wechselnde historische Sonderausstellungen präsentiert.

Pevnost a muzeum Oberhaus, Pasov - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

V roce 1219 položil knížecí biskup Ulrich II. základní kámen pevnosti Oberhaus. Hrad měl chránit před vnějšími nepřáteli, ale také před obyvateli Pasova.

Svou rozlohou 65.000 m² zastavěné plochy patří pevnost k největším a nejmohutnějším hradištím v Evropě. Za císaře Napoleona Bonaparta sloužil hrad nejdříve jako hraniční pevnost proti Rakousku a od roku 1822 se pak stal státním vězením pro politické vězně a vězením vojenským. Až do roku 1918 byla tato pevnost nechvalně známá jako »Bavorská bastila«.

V roce 1932 převzalo Oberhaus město Pasov a zřídilo tam muzeum. Od roku 1991 jsou v moderním pojetí pořádány vedle stálých výstav, týkajících se života a dění města, také nejrůznější krátkodobé výstavy související s dějinami města.
Rendert Time: 0,181 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB