Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Dom St. Stephan, Passau - "Kulturschatz" 
  • Chrám sv. Štěpána, Pasov - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Domplatz 7 
  • 94032 Passau 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Dom St. Stephan, Passau - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Der Stephansdom in Passau ist die Mutterkirche des Wiener Stephansdoms und der ungarischen Erzkathedrale in Gran / Esztergom. Bereits um das Jahr 450 ist eine erste Kirche in der spätantiken Stadt Batavis bezeugt. Der einstmals gotische Dom St. Stephan, der die Passauer Altstadt weithin sichtbar überragt, wurde nach dem verheerenden Stadtbrand des Jahres 1662 durch den italienischen Baumeister Carlo Lurago im Barockstil wieder aufgebaut und von Giovanni Battista Carlone mit prächtigem Stuck ausgeschmückt.

Im beeindruckenden dreischiffigen Kirchenraum erklingt seit 1928 die größte Domorgel der Welt mit 17.794 Pfeifen und 233 Registern.

Chrám sv. Štěpána, Pasov - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Chrám sv. Štěpána v Pasově je mateřským kostelem Svatoštěpánského dómu ve Vídni a maďarské metropolitní katedrály v Gran / Ostrihomu. Už okolo roku 450 je doložen první kostel v pozdně antickém městě Batávie. Kdysi gotický chrám sv. Štepána, který ční vysoko nad pasovským Starým městem, byl po zničujícím požáru města v roce 1662 znovu postaven a to v barokním slohu italským stavitelem Carlem Luragem. Giovanni Battista Carlone jej vyzdobil nádherným štukem.

V úchvatném trojlodním prostoru kostela zní od roku 1928 největší chrámové varhany na světě. Čítají 17.794 píšťal a 233 registrů.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB