Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Basilika St. Martin, Amberg - "Kulturschatz" 
  • Bazilika sv. Martina, Amberk - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Rathausstr. 8 
  • 92224 Amberg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Basilika St. Martin, Amberg - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Seit der 2. Hälfte des 14. Jh. lässt sich das Vorhaben nachweisen, einen romanischen Vorgängerbau durch eine gotische Hallenkirche zu ersetzen. Deren Errichtung begann jedoch erst 1421 am Chor, dessen Einwölbung 1452 einsetzte.

Nach dem Abbruch der Vorgängerkirche erfolgte ab 1456 die Errichtung des Langhauses. 1483 arbeitete man an der Einwölbung des letzten Joches. 1509 wurde der Turm bis zum Absatz über der Glockenstufe vollendet. In den Jahren 1869-1874 wurde die Barockausstattung durch eine neugotische ersetzt. Mit 72 m Länge, 28 m Breite und einer Firsthöhe von rund 40 m ist die Martinskirche die größte Hallenkirche Nordbayerns.

Eine Besonderheit, die sich nur im Bereich der obersächsischen Hallenkirchen findet, bildet der Abschluss des zwischen den nach innen gezogenen Pfeilern angelegten Kapellenkranzes durch eine umlaufende Empore.

Bazilika sv. Martina, Amberk - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Od 2. poloviny 14. stol. lze doložit záměr nahradit předchozí románskou stavbu gotickým halovým kostelem. Jeho výstavba však byla zahájena teprve v roce 1421 presbytářem, jehož klenba byla realizována od roku 1452.

Po zbourání předchozího kostela byla od roku 1456 budována podélná stavba. V roce 1483 proběhly poslední práce na klenbě. V roce 1509 byla věž dokončena až do výstupků nad zvonicí. V letech 1869-1874 bylo barokní zařízení nahrazeno novogotickým. Se svou délkou 72 m širkou 28 m a výškou u hřebene střechy cca 40 m je kostel sv. Martina největším halovým kostelem v severním Bavorsku.

Zvláštnost, se kterou se je možné setkat pouze v oblasti hornosaských halových kostelů, představuje zakončení věnce kaplí, umístěného mezi dovnitř taženými pilíři pomocí kruhové empory.
Rendert Time: 0,165 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB