Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Fichtelgebirgsmuseum – größtes bayerisches Regionalmuseum - "Kulturschatz" 
  • Muzeum Smrčin – největší bavorské regionální muzeum - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Spitalhof 
  • 95632 Wunsiedel 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Fichtelgebirgsmuseum – größtes bayerisches Regionalmuseum - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Aufgabe des Fichtelgebirgsmuseum ist es, als Regionalmuseum das Erbe des ganzen Fichtelgebirgsraumes zu präsentieren. Neben einer der größten Sammlungen Deutschlands in den Bereichen Geologie und Mineralogie gibt das Haus vor allem Einblicke in das Denken, Handeln, Leben und Arbeiten der hiesigen Bevölkerung.

Die im Museum ausgestellten Bestände sollen als Zeugen einer vergangenen Zeit in erster Linie für sich sprechen. Durch das Aufzeigen der geschichtlichen Zusammenhänge einerseits und durch die Aufbereitung der Bestände in vier große Themenkomplexe (Spital-, Natur-, Regionalund Kulturgeschichte) andererseits wird den Besuchern die ganze Bandbreite des Lebens in der Region Fichtelgebirge vermittelt. Darüber hinaus ergänzen jährlich vier Sonderausstellungen dieses Spektrum.

Muzeum Smrčin – největší bavorské regionální muzeum - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Muzeum Smrčin má jako regionální muzeum ukázat dědictví celého regionu Smrčiny. Disponuje jednou z největších sbírek z oboru geologie a mineralogie v Německu. Kromě toho zde mohou návštěvníci nahlédnout do myšlení, jednání, života a práce zdejšího obyvatelstva.

Vystavené exponáty mají jako svědkové dob dávno minulých hovořit predevším samy za sebe, a to zachycením historických souvislostí na straně jedné a sestavením do čtyř velkých tematických celků (historie zdravotnictví, přírody, kultury a celého regionu) na straně druhé. Návštěvníci tak mohou nahlédnout do života v regionu Smrčiny v celé jeho šíři. Kromě toho se zde každoročně konají čtyři výstavy.
Rendert Time: 0,159 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB