Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Egerland-Kulturhaus Marktredwitz – mit Museum, Kunstgalerie und Studienbücherei - "Kulturschatz" 
  • Kulturní dům Chebska v Marktredwitz – s muzeem, galerií umění a studijní knihovnou - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Fikentscherstraße 24 
  • 95615 Marktredwitz 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Egerland-Kulturhaus Marktredwitz – mit Museum, Kunstgalerie und Studienbücherei - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Jahrhundertelang gehörte der Markt Redwitz zur Reichsstadt Eger (heute Cheb). Aus dieser geschichtlichen Tradition heraus bot sich an, in der Stadt Marktredwitz das Egerland-Kulturhaus zur Pflege Egerländer Kulturguts zu errichten. Es ist zudem ein Treffpunkt der heimatvertriebenen Egerländer und verfügt über das zentrale Egerland-Museum.

1998 erhielt das Egerland-Kulturhaus einen großzügigen Erweiterungsbau. Im Jahr 2000 konnte das neu gestaltete Egerland-Museum eröffnet werden. Die gelungene Ausstellungs-Architektur und die Einbeziehung von Ton- und Filmdokumenten machen den Museumsbesuch zu einem abwechslungsreichen Erlebnis.

Die Egerländer Kunstgalerie und die Studienbücher erweitern das kulturelle Angebot des Hauses.

Kulturní dům Chebska v Marktredwitz – s muzeem, galerií umění a studijní knihovnou - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Po staletí patřil městys Markt Redwitz k říšskému městu Eger (dnes Cheb). Tato historická tradice se přímo nabízela ke zřízení Kulturního domu Chebska ve městě Marktredwitz, kde by se pečovalo o kulturní bohatství. Kromě toho se tento dům stal místem setkávání někdejších obyvatel a nachází se v něm ústrední Muzeum Chebska.

V roce 1998 se kulturní dům dočkal velkorysé přestavby a v roce 2000 tak mohlo být Muzeum Chebska otevřeno. Zdařilá architektura výstavních prostor a unikátní zvukové a filmové dokumenty poskytují návštěvníkům velmi pestrý zážitek.

Galerie umění Chebska a studijní knihovna obohacují nabídku tohoto kulturního stánku.
Rendert Time: 0,199 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB