Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Kappl bei Waldsassen - "Kulturschatz" 
 • Kaple u Waldsassenu - "Kulturní poklad" 
 •  
 • Münchenreuth 34 
 • 95652 Waldsassen 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Pfarrei St. Emmeram
 •  
 • Tel. +49(0)9632-502-139
 • Fax +49(0)9632-502-0
 • Internet http://www.waldsassen.de

Info • Info

Kappl bei Waldsassen - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Dreifaltigkeitskirche Kappl auf dem etwa 600 m hohen Glasberg bei Waldsassen zählt zu den eigenwilligsten Kirchenschöpfungen Deutschlands. In ihr ist die göttliche Dreifaltigkeit als Architektursymbol meisterhaft dargestellt. In allen Bauteilen dominiert bei diesem Gotteshaus die Zahl drei. Im Außenbau ist der Gedanke der Dreieinigkeit in den drei Türmen und den drei Dachreitern mit Zwiebelhauben versinnbildlicht.

Auch in der Innenausstattung tritt der Gedanke der Trinität in Erscheinung. Über den dreimal drei Altären wölben sich drei Halbkugeln und in den drei Ecken des Grundrisses stehen drei Säulen. Die ursprünglichen barocken Fresken wurden durch einen Brand im Jahre 1880 vernichtet und zwischen 1936-1940 neu gemalt.

Baumeister der Kappl war der aus dem Alpenvorland stammende und später in Waldsassen ansässige Hofarchitekt und Hofbaumeister Georg Dientzenhofer. Der im Jahr 1685 begonne Bau dauerte vier Jahre.

Kaple u Waldsassenu - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Kostel sv. Trojice na cca 600 m vysokém kopci Glasberg u Waldsassenu patří k nejneobvyklejším církevním stavbám v Německu. Uvnitř kostela je mistrovsky znázorněna božská sv. Trojice jako architektonický symbol. Ve všech stavebních částech dominuje v tomto božím chrámu číslo tři. V exteriéru je myšlenka trojjedinosti znázorněna třemi věžemi a třemi sanktusníky s cibulovitou střechou.

Také ve vnitžním vybavení se objevuje myšlenka trojjedinosti. Nad třikrát třemi oltáři se klenou tři polokoule a ve třech rozích půdorysu stojí tři sloupy. Původní barokní fresky byly zničeny při požáru v roce 1880 a namalovány znovu v letech 1936-1940.

Stavitelem kaple byl dvorní architekt a stavitel Georg Dientzenhofer, pocházející z alpského podhůří a později žijící ve Waldsassenu. Stavba byla zahájena v roce 1685 a trvala čtyři roky.
Rendert Time: 0,165 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB