Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Historische Felsenkeller Schwandorf - "Kulturschatz" 
  • Historické skalní sklepy Schwandorf - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Fronberger Straße 
  • 92421 Schwandorf 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Historische Felsenkeller Schwandorf - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Bis zu 500 Jahre alt sind die 130 Felsenkeller im Schwandorfer Berg. Erbaut als Gär- und Lagerstätte für Bier, gelten die historischen, inzwischen denkmalgeschützten Felsenkeller sowohl durch ihre Anzahl, als auch durch ihre Ausdehnung und komplexe Anlage als einzigartig. Sie sind ein noch existentes bauliches Charakteristikum des einst blühenden und wirtschaftlich bedeutenden Braugewerbes in Schwandorf.

Am imposantesten ist das »Labyrinth«, ein unterirdisch zusammenhängender Bereich aus 60 Felsenkellerräumen. Die Stadt hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Einvernehmen mit den Kellerrechtsinhabern wichtige Bereiche, u.a. das »Labyrinth«, aber auch weitere einzelne Keller, vor dem weiteren Verfall zu bewahren und sie der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen bzw. durch kulturelle und museale Nutzung einer neuen Verwendung zuzuführen.

Historické skalní sklepy Schwandorf - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Ve Schwandorfském kopci je ukryto 500 skalních sklepů starých až 130 let. Sklepy byly vybudovány jako místo pro kvašení a skladování piva. Tyto historické a v současnosti již památkově chráněné skalní sklepy jsou výjimečné jak svým množstvím, tak i svou rozlohou a komplexností. Jsou dodnes existujícím charakteristickým stavebním rysem tehdy vzkvétajícího a hospodářsky významného pivovarského průmyslu ve Schwandorfu.

Nejimpozantnější je »labyrint«, podzemně propojená oblast složená ze 60 skalních sklepních místností. Město si po dohodě s držiteli vlastnických práv stanovilo za úkol uchránit důležité oblasti, mj. »labyrint«, ale také další jednotlivé sklepy, před jejich dalším chátráním a zpřístupnit je veřejnosti, resp. je nově použít ke kulturnímu a muzejnímu využití.
Rendert Time: 0,183 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB