Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Oberpfälzer Volkskundemuseum, Burglengenfeld - "Kulturschatz" 
  • Hornofalcké národopisné muzeum, Burglengenfeld - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Berggasse 3 
  • 93133 Burglengenfeld 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Oberpfälzer Volkskundemuseum, Burglengenfeld - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Seit 1987 ist in der ehemaligen »Großen Kanzlei«, einem herrschaftlichen Verwaltungsgebäude, zu Füßen der Burglengenfelder Burg, das Oberpfälzer Volkskundemuseum untergebracht. Das regionale Schwerpunktmuseum für Volkskunde, Geschichte und Alltagskultur befasst sich mit dem Leben der Bevölkerung in der mittleren Oberpfalz seit der Mitte des 18. Jh.

In 36 Abteilungen werden auf drei Stockwerken alle Aspekte des regionalen Volkslebens dargestellt: Von der Arbeit in Handwerk, Landwirtschaft und Industrie bis zum Wohnen, Jahreslauf- und Lebenslaufbrauchtum, Volksfrömmigkeit, Tracht und Musik. Spezialsammlungen zum populären Wandschmuck, bemalten Möbeln, Silberglas, Emailgeschirr, Heimindustrie und Hausfleiß, bürgerlichen und proletarischen Vereinen ergänzen das Ausstellungsspektrum.

Hornofalcké národopisné muzeum, Burglengenfeld - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Od roku 1987 je v bývalé »Velké úřadovně«, panské správní budově města Burglengenfeld, pod burglengenfeldským hradem, umístěno Hornofalcké národopisné muzeum. Toto regionální muzeum se zaměřením na folkloristiku, dějiny a každodenní kulturu se zabývá životem obyvatel střední Horní Falce od poloviny 18. stol.

Ve 36 odděleních jsou ve třech poschodích prezentovány všechny aspekty regionálního lidového života: od práce v oblasti řemesel, zemědělství a průmyslu až po bydlení, zvyklosti v průběhu roku i života, lidovou zbožnost, kroje a hudbu. Výstavní spektrum je dále doplněno o speciální sbírky oblíbených nástěnných dekorací, malovaného nábytku, stříbřeného skla, smaltovaného nádobí, domácího průmyslu a domácké řemeslné výroby, občanských a proletářských spolků.

Fotogalerie • Fotogalerie

Oberpfälzer Volkskundemuseum, Burglengenfeld | Hornofalcké národopisné muzeum, Burglengenfeld
Foto; Albin Schreiner; Handwerk in Stadt und Land | Řemeslo ve městě a na venkově
Rendert Time: 0,179 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB