Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Freilandmuseum Neusath-Perschen - "Kulturschatz" 
  • Skanzen Neusath-Perschen - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Neusath 200 
  • 92507 Nabburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Freilandmuseum Neusath-Perschen - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das Oberpfälzer Freilandmuseum des Bezirks Oberpfalz bietet Einblicke in das ländlich-bäuerliche Leben früherer Zeiten. Es stellt wie alle Freilichtmuseen eine Bildungseinrichtung mit hohem Erlebniswert dar. Ein zweistündiger Rundgang führt an den mittlerweile 40 wieder errichteten Gebäuden vorbei, die das Bauen, Wohnen und Wirtschaften der letzten 300 Jahre in ihrer regionalen und sozialen Vielfalt zeigen.

Als kulturgeschichtliche Zeugnisse wurden die Gebäude, die an ihrem ursprünglichen Standort nicht mehr erhalten werden konnten, in das Museum versetzt und nach und nach authentisch eingerichtet.

Skanzen Neusath-Perschen - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Hornofalcký skanzen, zřizovaný krajem Horní Falc, nabízí pohled do venkovsko-rolnického života drívějších časů. Stejné jako všechny skanzeny představuje vzdělávací zařízení s vysokou zážitkovou hodnotou. Dvouhodinová procházka provede návštěvníky kolem 40 v současnosti znovu vybudovaných budov, které ukazují výstavbu, bydlení a hospodaření v posledních 300 letech v jejich regionální a sociální rozmanitosti.

Budovy, které již nemohly být zachovány ve své původní
lokalitě, byly jako kulturně historická svědectví přestěhovány do muzea a postupně autenticky zařízeny.

Fotogalerie • Fotogalerie

Freilandmuseum Neusath-Perschen | Skanzen Neusath-Perschen
Deutsch-Tschechischer Begegnugsort | Česko-německé místo setkávání
Rendert Time: 0,182 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB