Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Wallfahrtskirche Gartlberg - "Kulturschatz" 
  • Poutní kostel Gartlberg - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Gartlberg 6 
  • 84347 Pfarrkirchen 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Wallfahrtskirche Gartlberg - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Gartlberg ist ein Stadtteil nordöstlich des Zentrums von Pfarrkirchen in Bayern. Hoch über der Stadt thront auf einem Plateau weit sichtbar die Wallfahrtskirche Gartlberg. Die doppeltürmige Barockkirche mit Zwiebelhauben wurde 1661-1688 von dem aus Graubünden stammenden Kirchenbauer Domeniko Christoph Zuccali erbaut. Die beiden Stuckateure Giovanni Battista Carlone und Paul d´Aglio, die ihre Arbeiten am Dom zu Passau 1683 beendet hatten, gestalteten den Innenausbau, der bis 1715 dauerte.

Die Barockkirche ist das bedeutendste Beispiel italienischer Kirchenbaukunst im Bistum Passau. Das Innere wird von dem Hochaltar aus dem Jahr 1688 beherrscht, das Altarblatt stammt von dem Maler Franz Ignatius Bendl. Das Gnadenbild hängt über dem Altartisch in einem Goldrahmen.

Poutní kostel Gartlberg - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Gartlberg je název městské části, ležící severovýchodně od centra Pfarrkirchenu v Bavorsku. Vysoko nad městem se na náhorní planině vypíná z daleka viditelný poutní kostel Gartlberg. Barokní kostel se dvěma cibulovitými věžemi postavil v letech 1661-1668 stavitel kostelu Christoph Zuccali. Pocházel z Graubündenu. Štukatéři Giovanni Battista Carlone a Paul d’Aglio, kteří v roce 1683 dokončili práce na domu v Pasově, jsou autory vnitřní výzdoby kostela. Práce trvaly až do roku 1715.

Tento barokní kostel je nejvýznamnějším příkladem italského kostelního stavitelství v pasovském biskupství. Vnitřnímu prostoru kostela dominuje hlavní oltář z roku 1688. Oltářní obraz je dílem malíře Franze Ignatia Bendla. Nad oltářem visí ve zlatém rámu divotvorný obraz.
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB