Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Freilichtmuseum Massing - "Kulturschatz" 
  • Skanzen Massing - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Steinbühl 5 
  • 84323 Massing 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Freilichtmuseum Massing - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das Freilichtmuseen Massing erfüllt die Aufgabe, das frühere Leben, Wirtschaften und Bauen der bäuerlichen Bevölkerung Niederbayerns darzustellen. Träger ist ein kommunaler Zweckverband, dem neben dem Bezirk Niederbayern u.a. der Landkreis Rottal-Inn und die Gemeinde Massing angehören.

Im Freilichtmuseum Massing leben die Erinnerungen an die Wurzeln der regionalen Kultur. Die alten Höfe geben Einblick in das bäuerliche Leben vergangener Zeiten. Handwerker führen ihre Kunst vor.

Gärten, Felder und Wiesen wecken verlorene Kindheitserinnerungen, Sonderausstellungen bilden und unterhalten. Lenzmarkt, Sonnwend- und Arntbierfest und die Museumskirta sind traditionelle Höhepunkte des Jahres.

Skanzen Massing - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Skanzen Massing nabízí ucelený pohled do někdejšího života selského obyvatelstva v Dolním Bavorsku. Zřizovatelem je místní zájmový spolek, k němuž patří vedle kraje Dolní Bavorsko mimo jiné i okres Rottal–Inn a obec Massing.

Tento skanzen oživil vzpomínky na samé kořeny kultury regionu. Staré selské statky dávají možnost nahlédnout do života selského lidu v dobách minulých. Řemeslníci tu předvádějí své umění.

Zahrady, pole a louky probouzejí vzpomínky z dětství. Nejrůznější výstavy vzdělávají a baví. K vrcholným akcím ve skanzenu patří každoročně pořádané jarní trhy, slavnost slunovratu, pivní slavnost a posvícení v muzeu.
Rendert Time: 0,171 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB