Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Alteglofsheim - "Kulturschatz" 
  • Zámek Alteglofsheim - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Am Schlosshof 1 
  • 93087 Alteglogsheim 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Schloss Alteglofsheim - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das Schloss Alteglofsheim, ca. 12 km südlich von Regensburg gelegen, wurde am Handelsweg zwischen Landshut und Regensburg am Ort einer mittelalterlichen Wasserburg erbaut.

Erstmals urkundlich erwähnt wird das Besitzergeschlecht der Eglofsheimer im 12. Jh. Im Mittelalter gab es mehrere Eigentümerwechsel. Den Kern der Anlage bildet der Altbau mit dem mächtigen Bergfried aus dem frühen 14. Jh.

Durch zahlreiche Um- und Anbauten, vor allem im 17. und 18. Jh., wurde unter den Reichsgrafen von Königsfeld Schloss Alteglofsheim zu einem der prachtvollsten Adelssitze des Spätbarocks in Altbayern ausgebaut. Nach dem Aussterben des Hauses Königsfeld kam Schloss Alteglofsheim schließlich in Privatbesitz. 1973 erwarb der Freistaat Bayern das Schloss. 1989 beschloss der Ministerrat, die Bayerische MusikAkademie zu gründen und sie im Barockschloss Alteglofsheim unterzubringen.

Zámek Alteglofsheim - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Zámek Alteglofsheim, ležící cca 12 km jižně od Řezna, byl vybudován na obchodní stezce mezi Landshutem a Reznem v místě středověkého vodního hradu.

Vlastnický rod Eglofsheimu byl poprvé písemně zmíněn ve 12. stol. Ve středověku se několikrát změnili jeho majitelé. Centrum objektu tvoří stará zástavba s mohutnou hradní věží z počátku 14. stol.

Díky mnohým přestavbám a přístavbám, které byly provedeny především v 17. a 18. stol., se za vlády ríšských hrabat z Königsfeldu ze zámku Alteglofsheim stalo jedno z nejskvostnějších šlechtických sídel pozdního baroka na území Starého Bavorska. Po vymření rodu Königsfeldu zámek Alteglofsheim přešel do soukromého vlastnictví. V roce 1973 získal zámek, ve kterém je od roku 1989 umístěna Bavorská hudební akademie, Svobodný stát Bavorsko.
Rendert Time: 0,165 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB