Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Baierweinmuseum Bach an der Donau - "Kulturschatz" 
  • Muzeum bavorského vína Bach nad Dunajem - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Hauptstr. 1a 
  • 93090 Bach a.d.Donau 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Baierweinmuseum Bach an der Donau - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Nur wenige Kilometer donauabwärts von Regensburg entfernt, liegt am linken Donauufer die Gemeinde Bach a.d. Donau, an deren Ortsrand sich ein bedeutendes Kleinod der bayerischen Kulturgeschichte befindet: Das historische Weinpresshaus aus der 2. Hälfte des 14. Jh.

Es ist um 1362 errichtet worden und beherbergt eine hölzerne Baumpresse aus der Zeit um 1615. Die Gemeinde Bach hat das denkmalgeschützte Bauwerk saniert und darin das Baierweinmuseum eingerichtet, das in Verbindung mit dem dazugehörenden Weinlehrpfad über Vergangenheit und Gegenwart des Baierweins berichtet. Baierwein bezeichnet einen Wein, der im Gebiet des heutigen Altbayern, d.h. in Oberbayern, Niederbayern und der Oberpfalz, angebaut wird.

Muzeum bavorského vína Bach nad Dunajem - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Pouhých několik kilometrů po směru toku řeky Dunaje od města Řezno leží na levém břehu Dunaje obec Bach a.d.Donau, na jejímž okraji se nachází významný klenot bavorské kulturní historie: historická lisovna vína z 2. poloviny 14. stol.

Budova byla postavena kolem roku 1362 a je v ní umístěn dřevěný lis z doby kolem roku 1615. Obec Bach toto památkově chráněné stavební dílo sanovala a zřídila zde Muzeum bavorského vína, které ve spojení s naučnou vinnou stezkou vypovídá o minulosti a současnosti vína Baierwein. Pojem Baierwein označuje víno, které je pěstováno v oblasti dnešního území Starého Bavorska, tzn. v Horním Bavorsku, Dolním Bavorsku a Horní Falci.
Rendert Time: 0,406 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB