Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burg Wolfsegg - "Kulturschatz 
  • Hrad Wolfsegg - "Kulturní poklad"  
  •  
  • Burggasse 
  • 93195 Wolfsegg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Burg Wolfsegg - "Kulturschatz

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Burg Wolfsegg, eine der besterhaltenen Wehranlagen der Oberpfalz, konnte ihren mittelalterlichen Baubestand in seltener Vollständigkeit und nahezu unverfälscht bis in unsere Tage bewahren. Errichtet in der 1. Hälfte des 14. Jh. und ausgebaut zu Beginn des 15. Jh., zeigt die Burg Wolfsegg das charakteristische Erscheinungsbild einer Burg des späten Mittelalters.

Nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten von 1986-1989 beherbergt sie die in der Region einmalige Dauerausstellung "Leben auf einer Oberpfälzer Burg". Gezeigt werden u. a. Grabungsfunde, alltägliche Gebrauchsgegenstände, Gerätschaften der Kriegstechnik und in einem eigenen Raum die Wolfsegger Burghöhle. Den Rittersaal zieren Rankenmalereien aus dem 15. Jh.

Im Wolfsegger Burgsommer finden wechselnde Sonderaustellungen und Veranstaltungen statt. Seit 2007 ist die Burg im Verbund der Regensburger Burgensteige durch Wanderwege mit anderen Burgen und Ruinen verbunden.

Hrad Wolfsegg - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Hradu Wolfsegg, jednomu z nejlépe zachovalých obranných opevnění v Horní Falci, se podařilo uchovat si až do současné doby svou úplnou a nenarušenou středověkou podobu. Hrad byl postaven v 1. polovině 14. stol. a rozšíren na začátku 15. stol. Hrad Wolfsegg tak představuje charakteristický obraz pozdně středověkého hradu.

Po rozsáhlých restauračních pracích v letech 1986-1989 je zde umístěna v regionu jedinečná stálá výstava "Život na hornofalckém hradě". Jsou zde prezentovány mj. nálezy z archeologických vykopávek, předměty ke každodennímu užívání, náčiní válečné techniky a ve vlastní místnosti Wolfseggská hradní jeskyně. Rytířský sál hradu zdobí rozvilinové malby z 15. stol.

V rámci Wolfseggského hradního léta se konají krátkodobé výstavy a kulturní akce. Od roku 2007 je hrad ve spolku Řezenských hradních stezek spojen různými turistickými stezkami s dalšími hrady a zříceninami.
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB