Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Glasmuseum Frauenau - "Kulturschatz" 
  • Muzeum skla ve Frauenau - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Am Museumspark 1 
  • 94258 Frauenau 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Glasmuseum Frauenau - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden. 

Im Glashüttendorf Frauenau im Bayerischen Wald – der letzten Glasregion Deutschlands – ist die Glasmacherei in all ihren Facetten lebendig und erlebbar.

Jahrhundertealte Glastraditionen in den Glashütten und Glasbetrieben, eine aktive Glas-Kunstszene und ein internationaler Treffpunkt für Glaskünstler: In dem 2005 eröffneten neuen Glasmuseum Frauenau wird erlebbar, wie Glas immer wieder das Gesicht unserer Kultur geformt und verändert hat. Regionale und internationale Glaskünstler haben die Kulissen mitgestaltet, durch die sich die Besucher auf eine Entdeckungsreise durch die Glasgeschichte begeben können.

Diese einzigartige Sammlung zeigt auch Meisterwerke des deutschen Vaters der internationalen Studioglasbewegung, des Frauenauer Künstlers Erwin Eisch. Eine umfangreiche Studiensammlung und laufende Wechselausstellungen ergänzen das Angebot des Museums.

Muzeum skla ve Frauenau - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Ve vesnici sklářských hutí Frauenau v Bavorském lese, posledním regionu sklářství v Německu, mohou návštěvníci poznat toto umělecké řemeslo ve všech jeho podobách.

Udržuje se tam staletá tradice sklářského řemesla a to jak ve skleněných hutích, tak i ve sklárnách. Frauenau, to je aktivní scéna sklářského umění a centrum mezinárodního setkávání uměleckých sklářů. V roce 2005 bylo otevřeno nové muzeum skla a návštěvníci se v něm dozvědí, jak sklo odedávna formovalo a měnilo tvář naší kultury. Místní skláři, ale i skláři ze zahraničí, se podíleli na vybavení muzea a jeho celkovém pojetí. Návštevníci se tam mohou vydat na »výzkumnou cestu« po historii sklářství.

Tato jedinečná sbírka prezentuje i mistrovské práce německého zakladatele mezinárodního studia sklářství Erwina Eische, umělce z Frauenau. Muzeum nabízí rozsáhlé studijní sbírky a pořádá průběžně nejrůznější výstavy.
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB