Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Gläserne Scheune, Raubühl - "Kulturschatz" 
  • Skleněná stodola, Raubühl - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Rauhbühl 3 
  • 94234 Viechtach 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Gläserne Scheune, Raubühl - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

In der Nähe von Viechtach, genauer gesagt in Raubühl, steht eine Sehenswürdigkeit, die sich das Prädikat »außergewöhnlich « wahrlich verdient hat: die »Gläserne Scheune«.

Zu Recht wurde das Werk des Künstlers Rudolf Schmid mit dem Glasstraßen-Preis ausgezeichnet. Gemeinsam mit seiner Familie hat Rudolf Schmid hier ein einmaliges Gesamtkunstwerk geschaffen, das 1980 eröffnet wurde.

Die Scheune ist eine Galerie mit wertvollen Glaskunstarbeiten von Rudolf Schmid sen. und seiner Familie. Darüber hinaus ist sie eine kleine Kathedrale für Geschichten und Mythen aus dem Bayerischen Wald, rund um die Legende des Weissagers Mühlhiasl. Insgesamt sind auf sechs großen Glaswänden über 200 qm mit Bleistift bemalte Glasflächen zu bewundern. Eine Technik, die Rudolf Schmid erfunden hat.

Skleněná stodola, Raubühl - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Nedaleko Viechtachu, přesněji řečeno v Raubühlu, se nachází »něco«, co si zaslouží přídomek »neobyčejné«. Je to »Skleněná stodola«.

Právem získalo toto dílo umělce Rudolfa Schmida Cenu Skleněné stezky (Glasstraßen-Preis). Společně se svojí rodinou zde vytvořil Rudolf Schmid jedinečné rozsáhlé umělecké dílo, které bylo zpřístupněno v roce 1980.

Stodola se stala galerií, kde jsou vystavovány cenné umělecké práce ze skla. Všechny vytvořili Rudolf Schmid st. a členové jeho rodiny. Kromě toho je stodola jakousi malou katedrálou historie a mýtu Bavorského lesa, které se točí kolem legendy o věštci Mühlhiaslovi. Na šesti velkých skleněných stěnách lze obdivovat více než 200 m² tužkou pokreslených skleněných ploch, tedy techniku, kterou vytvoril Rudolf Schmid.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB