Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kloster Plankstetten im Altmühltal, Berching - "Kulturschatz" 
  • Klášter Plankstetten v Altmühltalu, Berching - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Klosterplatz 1 
  • 92334 Berching 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Kloster Plankstetten im Altmühltal, Berching - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Benediktinerabtei Plankstetten stellt mit der romanischen Kirche und der barocken Klosteranlage ein Bauwerk von nationaler Bedeutung dar. Das Benediktinerkloster wurde 1129 gegründet. Aus der Gründungszeit ist heute noch die romanische Krypta erhalten.

Schon im 15. Jh. kam zum Kloster eine Brauerei hinzu. Der kunstsinnige Abt Romanus Dettinger (1694-1703) schuf die barocke Toreinfahrt. Die beherrschende Barockarchitektur führten seine Nachfolger fort. Im Zuge der Säkularisierung wurde das Kloster 1806 aufgelöst.

Seit 1917 ist Plankstetten wieder Abtei. Heute zieht das Kloster mit seinen Gästehäusern Menschen zur geistlichen Einkehr, Bildung und Erholung an. In den vergangenen Jahren hat die Abtei den Weg ökologischen Wirkens konsequent beschritten und mit ihrem vorbildlichen regionalen Autarkiekonzept überregionale Bedeutung gewonnen.

Klášter Plankstetten v Altmühltalu, Berching - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Benediktinské opatství Plankstetten představuje se svým románským kostelem a barokním klášterním objektem stavební dílo národního významu. Benediktinský klášter byl založen v roce 1129. Z doby jeho založení se dodnes dochovala románská hrobka.

Již v 15. stol. byl klášter rozšíren o pivovar. Umělecky zaměřený opat Romanus Dettinger (1694–1703) vytvořil barokní vjezd. Jeho nástupci pokračovali ve výstavbě v barokním slohu. V době sekularizace byl klášter v roce 1806 zrušen.

Od roku 1917 je Plankstetten opět opatstvím. Dnes klášter s domy pro hosty láká návštěvníky k duchovnímu pozastavení, vzdělávání a odpočinku. V minulých letech se opatství důsledně vydalo cestou ekologického působení a získalo svými příkladnými regionálními soběstačnými koncepty nadregionální význam.
Rendert Time: 0,184 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB