Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Wolfstein, Freyung - "Kulturschatz" 
  • Zámek Wolfstein, Freyung - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Wolfkerstraße 3 
  • 94078 Freyung 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Schloss Wolfstein, Freyung - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das Ensemble von Schloss Wolfstein in der Stadt Freyung umfasst einen mächtigen Wohnturm, erbaut 1199-1204 und 1590, zwei niedrige Flügelbauten mit Arkaden vom Ende des 16. und Anfang des 17. Jh. und die Burgmauer mit einem vierseitig geschlossenen Innenhof.

Seit 1982 beherbergt das Schloss die landkreiseigene Kunstsammlung Galerie Wolfstein mit zeitgenössischer Kunst aus dem ostbayerischen Raum. So wird die international anerkannte »Donau-Wald-Gruppe” komplett präsentiert. Zu sehen sind auch Werke von namhaften Künstlern wie Kubin, Fruth, Riedl und Paul Flora.

Seit 1989 befindet sich auch das Jagd- und Fischereimuseum des Landkreises im Schloss. Es behandelt die Veränderungen der Lebensräume Wald und Gewässer, zeigt Gegenwart und Geschichte von Jagd und Fischerei, schildert die Auswirkungen auf die Natur und bietet Denkanstöße für mögliche Lösungen.

Zámek Wolfstein, Freyung - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

V areálu zámku Wolfstein ve městě Freyung se nachází mohutná obytná věž, která byla postavena v letech 1199-1204 a 1590. Zámek tvoří dále dvě postranní budovy s arkádami, pocházejícími z konce 16. a ze začátku 17. stol. Součástí hradu je hradní zeď a ze čtyř stran uzavřené vnitřní nádvoří.

Od roku 1982 se v zámku nachází okresní galerie Wolfstein, kde se pořádají výstavy současného umění východního Bavorska. Návštěvníci se zde mohou seznámit např. s mezinárodně uznávanou skupinou »Donau-Wald-Gruppe«. Dále jsou zde k vidění díla významných umělců jako byl např. Kubin, Fruth, Riedl nebo Paul Flora.

Od roku 1989 se v zámku nachází ještě okresní myslivecké a rybářské muzeum. Zachycuje změny, kterými prošlo lesnictví a vodní hospodářství. Ukazuje současnost i historii myslivosti a rybářství, ale i dopady na přírodu, které s sebou přináší, a dává podnět k zamyšlení nad možnými řešeními.
Rendert Time: 0,162 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB