Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schnupftabakmuseum Grafenau - "Kulturschatz" 
  • Muzeum šňupacích tabáků Grafenau - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Rathausgasse 1 
  • 94481 Grafenau 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Schnupftabakmuseum Grafenau - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Säumerstadt Grafenau beherbergt in den Gemäuern des ehemaligen Spitals gleich zwei Museen. Im Erdgeschoss befindet sich das einzige Schnupftabakmuseum der Welt. Neben Maschinen der einstigen Schnupftabakfabrik Bogenstätter, Hersteller des legendären Perlesreuter Schmalzlers, sind zahlreiche Gegenstände rund um den Schnupftabak aus aller Welt zu sehen.

Kernstück des Museums ist eine Sammlung von über 600 alten und neuen Schnupftabakgläsern, darunter viele, die in den Glashütten des Bayerischen Waldes »geschunden« wurden.

Der Geschichte der Stadt Grafenau ist das erste Obergeschoss gewidmet. Historische Ereignisse und Gegenstände aus der ehemaligen Kreisstadt werden durch einen alten Krämerladen und durch das Inventar der ehemaligen Stadtapotheke bereichert.

Muzeum šňupacích tabáků Grafenau - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

V Grafenau, za zdmi někdejšího špitálu, se dnes nacházejí hned dvě muzea. V přízemí je to Muzeum šňupacích tabáků, jediné na světě. Kromě strojů ze známé továrny na šňupací tabák »Bogenstätter«, výrobce legendární značky »Perlesreuter Schmalzlers«, je zde k vidění spousta předmětů z celého světa, které souvisí se šňupacím tabákem.

Především je to ale sbírka více než šesti set starých i nových skleněných dóz na šňupací tabák, mezi nimi i takových, které byly – tak říkajíc v potu tváře – vyrobeny ve sklářských hutích v Bavorském lese.

Nejvyšší patro je věnováno historii města Grafenau. Historické události a předměty z někdejšího okresního města doplňuje kramářská bouda a inventář bývalé městské lékárny.
Rendert Time: 0,207 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB