Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Museum »Goldener Steig«, Waldkirchen - "Kulturschatz" 
  • Muzeum »Zlatá stezka«, Waldkirchen - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Büchl 22 
  • 94065 Waldkirchen 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Museum »Goldener Steig«, Waldkirchen - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden. 

Der »Goldene Steig« war einmal der verkehrsreichste Saumhandelsweg zwischen Bayern und Böhmen. Zwischen Passau und dem böhmischen Prachatice / Prachatitz erlangte die Stadt Waldkirchen als Salzlagerplatz große Bedeutung und erhielt eine Befestigung mit Ringmauer, Tor- und Wehrtürmen.

In einem der Türme und den sich anschließenden Räumen befindet sich das Museum »Goldener Steig«. Es präsentiert die Ortsgeschichte Waldkirchens, das religiöse Brauchtum der Region sowie die jahrhundertelangen Handelsbeziehungen zwischen Bayern und Böhmen.

Muzeum »Zlatá stezka«, Waldkirchen - "Kulturní poklad"

  Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Zlatá stezka byla kdysi nejfrekventovanější obchodní cestou mezi Bavorskem a Čechami. Pro území mezi Pasovem a Prachaticemi mělo město Waldkirchen velký význam vzhledem k tomu, že sloužilo především jako překladiště soli. Z tohoto důvodu získalo i kruhové opevnění, brány a obranné veže.

V jedné z věží a v jejích prostorách se dnes nachází muzeum »Zlatá stezka«. Představuje historii města Waldkirchen, náboženské zvyklosti v regionu a také několik staletí trvající obchodní vazby mezi Bavorskem a Čechami.
Rendert Time: 0,191 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB