Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Freilichtmuseum Finsterau - "Kulturschatz" 
  • Skanzen Finsterau - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Museumsstr. 51 
  • 94151 Mauth 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Freilichtmuseum Finsterau - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden. 

Freilichtmuseum Finsterau Das Freilichtmuseum Finsterau erfüllt die Aufgabe, das frühere Leben, Wirtschaften und Bauen der bäuerlichen Bevölkerung Niederbayerns darzustellen. Träger ist ein kommunaler Zweckverband, dem neben dem Bezirk Niederbayern u.a. der Landkreis Freyung-Grafenau und die Gemeinde Mauth angehören.

Tausend Meter über dem Meer, versteckt hinter den Wäldern und Bergen des Nationalparks Bayerischer Wald, dicht an der böhmischen Grenze, hat die bäuerliche Vergangenheit ein Reservat gefunden: das Freilichtmuseum Finsterau.

Aus dem ganzen Bayerischen Wald sind hier Bauernhäuser, vollständige Höfe, eine Dorfschmiede, eine Kapelle und ein Straßenwirtshaus versammelt. Unter freiem Himmel entfaltet sich ein begehbares Stück vergangener Wirklichkeit. Stuben und Kammern sind voll mit den Dingen und Möbeln, die einmal das Leben früherer Zeiten geprägt haben.

Zum Programm gehören Handwerkervorführungen, Feste, Märkte und Sonderausstellungen.

Skanzen Finsterau - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Skanzen Finsterau má evokovat někdejší život, hospodaření a selské stavby v Dolním Bavorsku. Zřizovatelem je místní obecně prospěšný spolek, k němuž patří vedle kraje Dolní Bavorsko také okres Freyung-Grafenau a obec Mauth.

Ve výšce tisíc metrů nad mořem, skryta za lesy a kopci Národního parku Bavorský les, těsně u hranic s územím Čech, našla minulost selského obyvatelstva vhodný prostor pro zřízení skanzenu Finsterau.

Nacházejí se zde selská stavení z celého Bavorska, kompletní selské dvory, vesnická kovárna, kaple a zájezdní hostinec. Pod širým nebem se tu rozprostírá dobře dostupný kus minulosti. Komory a selské jizby jsou plné nábytku a předmětů, které neodmyslitelně patřily k životu v časech dávno minulých.

Ve skanzenu jsou předváděny řemeslnické práce, konají se zde různé slavnosti a trhy a postaráno je i o pohoštění návštěvníků.
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB