Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • »Kaiserpfalz« Forchheim - "Kulturschatz" 
  • »Císařská falc« Forchheim - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Kapellenstraße 16 
  • 91301 Forchheim 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

»Kaiserpfalz« Forchheim - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Forchheim ist eine alte Königsstadt und wird auch »Eingangstor zur Fränkischen Schweiz« genannt.

Zahlreiche Reichstage, Fürstenversammlungen und sogar Königswahlen machten Forchheim im frühen Mittelalter zu einem bedeutenden Pfalzort. Die ursprüngliche Pfalzanlage vermuteten Heimatforscher lange Zeit anstelle des späteren fürstbischöflichen Schlosses und übertrugen den Namen »Kaiserpfalz« kurzerhand auf das Gebäude.

Seit 1911 beherbergt die »Kaiserpfalz« das Pfalzmuseum. Das seit 2004 neu gestaltete Pfalzmuseum mit seinen Abteilungen zur Stadtgeschichte und dem Trachtenwesen der Fränkischen Schweiz sowie dem Archäologie-Museum Oberfranken entführt den Besucher mit Multimedia und Inszenierungen unterhaltsam in vergangene Zeiten.

Ein reiches kulturelles Veranstaltungsprogramm macht die »Kaiserpfalz« in den Sommermonaten darüber hinaus zum Kulturzentrum.

»Císařská falc« Forchheim - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Forchheim je staré královské město, známé také jako tzv. »Vstupní brána do Franckého Švýcarska«.

Ríšské sněmy, shromáždení knížat a dokonce volby krále učinily v raném středověku z Forchheimu významné centrum Falce. Původní hrad pokládali památkáři dlouho za místo zámku knížecího biskupa a přenesli název »Císařská falc« i na budovu.

Od roku 1911 se v budově zvané »Císařská falc« nachází Muzeum Falce. V roce 2004 prošlo generální přestavbou a od té doby zavádí návštěvníky v jednotlivých odděleních za pomoci nejmodernější techniky a při různých performancích do dávných časů historie mesta. Dále se v muzeu
nachází sbírka krojů typických pro Francké Švýcarsko a archeologické muzeum Horních Franků.

V letních měsících činí bohatý kulturní program z »Císařské falce« hojně navštěvované kulturní centrum.
Rendert Time: 0,168 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB