Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Basilika Gößweinstein - "Kulturschatz" 
  • Bazilika Gößweinstein - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Balthasar-Neumann-Str. 2 
  • 91327 Gößweinstein 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Basilika Gößweinstein - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Pfarr- und Wallfahrtskirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit gilt als die bedeutendste Kirche der Fränkischen Schweiz. Der großartige Barockbaumeister Balthasar Neumann lieferte die Baupläne, Johann Jakob Michael Küchel sorgte für die Ausstattung.

Die mittelalterliche Vorgängerkirche wurde erstmals 1308 genannt. Eindeutige Belege für die Wallfahrt zur Heiligsten Dreifaltigkeit sind erst Ende des 16. Jh. überliefert. Im späteren 17. Jh. war die Kirche dem Andrang der Wallfahrer nicht mehr gewachsen. Zu einem Kirchenneubau kam es zwischen 1730 und 1739.

Küchels Hochaltar wurde ein Meisterwerk mitteleuropäischer Altarbaukunst. Ziel der Wallfahrer war das spätmittelalterliche Gnadenbild: die Krönung Mariens durch Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist. 1948 wurde die Kirche aufgrund ihrer Bedeutung in den Rang einer Basilika minor erhoben. Seitdem trägt sie das aktuelle Papstwappen als Auszeichnung.

Bazilika Gößweinstein - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Farní a poutní kostel nejsvětější Trojice je nejdůležitějším kostelem ve Franckém Švýcarsku. Stavební plány pocházejí od významného barokního stavitele Balthasara Neumanna, o vnitřní výzdobu se zasloužil Jakob Michael Küchel.

Původní středověký kostel je poprvé zmiňován v roce 1308. Jednoznačné doklady o poutích k nejsvětější Trojici však pocházejí až z konce 16. stol. Koncem 17. stol. už
kostel nestačil pojmout nával poutníků, a tak byl mezi lety 1730-1739 postaven kostel nový.

Kücheluv hlavní oltář je mistrovským dílem středoevropského umění stavby oltářů. Cílem poutníků byl pozdně středověký divotvorný obraz: Bůh Otec, Syn a Duch svatý korunují Pannu Marii. V roce 1948 získal kostel – na základě svého významu – čestný titul »Basilika minor« a od té doby má právo nést aktuální papežský znak.
Rendert Time: 0,196 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB