Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Museum Quintana, Künzing - "Kulturschatz" 
  • Muzeum Quintana, Künzing - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Osterhofener Str. 2 
  • 94550 Künzing 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Museum Quintana, Künzing - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das im Juli 2001 eröffnete Archäologie Museum Quintana in Künzing ist das größte nichtstaatliche archäologische Museum Bayerns. Es beherbergt Funde aus mehr als 125 Jahren archäologischer Forschung.

Das Museum Quintana zeigt bedeutende Funde zur Ur- und Frühgeschichte der Region sowie Druckgrafiken zum Heiligen Severin von Noricum. Ein Rundgang zeigt 7.000 Jahre ununterbrochener Besiedlungsgeschichte auf, die hier, stellvertretend für den gesamten Landkreis, anhand von Funden aus dem Ortsgebiet dargestellt wird. Über Funde aus einem großen bronzezeitlichen Gräberfeld und Hinterlassenschaften der Kelten spannt sich der Bogen bis zum römischen Kastell, das hier im späten 1. Jh. n. Chr. errichtet wurde. Im Medienraum wird ein fünfminütiger Film mit der Visualisierung der römischen Siedlung Künzing gezeigt. Wechselnde Sonderausstellungen und Aktionstage runden das Angebot ab.

Muzeum Quintana, Künzing - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Muzeum archeologie Quintana v Künzingu bylo otevřeno v roce 2001 a je největším nestátním muzeem archeologie v Bavorsku. V jeho fondech jsou uloženy nálezy z archeologických výzkumu provedených v posledních více než 125 letech.

V Muzeu Quintana jsou vystavěny jak nálezy, odhalující pravěkou a ranou historii regionu, tak i tištěné grafiky, týkající se sv. Severina z Noricumu. Při prohlídce se návštěvníci seznámí se 7.000 let starou historií osidlování. Místní nálezy tu zástupně reprezentují historii celého okresu a to od nálezu z velkého pohřebiště z doby bronzové a z pozůstalosti Keltů až po malou římskou pevnost, postavenou v 1. stol. n.l. V promítacím sále mohou návštěvníci zhlédnout pětiminutový film, který vizualizuje římskou osadu Künzig. Ucelenou nabídku muzea završují nejrůznější kulturní pořady.
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB