Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kloster Mönchröden, Rödental - "Kulturschatz" - "Kulturschatz" 
  • Klášter Mönchröden, Rödental - "Kulturní poklad" - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Bürgerplatz 1 
  • 96472 Rödental 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Kloster Mönchröden, Rödental - "Kulturschatz" - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.


Vor mehr als 850 Jahren wurde das Kloster Mönchröden gegründet. In malerischer Hochlage über dem Tal der Röden nördlich von Coburg gelegen, war es das älteste Stift innerhalb der Coburger Klosterlandschaft, das während der Reformation, 400 Jahre nach seiner Gründung, sein frühes Ende fand.

Die heute noch an die mittelalterliche Geschichte des Klosters erinnernden Gebäude stammen alle aus seiner Blütezeit unter Abt Ulrich Wöchner in der Mitte des 15. Jh. Das eindrucksvollste Denkmal ist das hohe Abthaus, das nach den Regeln des Ordens außerhalb des geschlossenen Klosterbezirks gebaut wurde.

In seiner strengen, kargen Architektur zeigt es alle Eigenheiten der gotischen Spätzeit. Das Refektorium, eigentlich das Kornhaus des Klosters, ein lang gestreckter, im Jahr 1516 zweigeschossig errichteter Bau, ist mit seinen hohen Giebeln und dem Satteldach ein schönes Zeugnis spätgotischer Zweckarchitektur.

Klášter Mönchröden, Rödental - "Kulturní poklad" - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.


Klášter byl založen před více než 850 lety. Rozkládal se na malebné výšine nad údolím říčky Roden severně od Coburgu. Byl to nejstarší klášter v coburské klášterní krajině. Během reformace, 400 let po založení, však nadešel jeho konec.

Budovy, které dodnes pripomínají středověkou historii kláštera, pocházejí všechny z doby jeho rozkvětu v polovině 15. stol. Pozornost upoutá především vysoká budova opatství postavená – v souladu s pravidly řádu - mimo jinak uzavřený areál kláštera.

Strohá architektura kláštera v sobě nese všechny znaky pozdní gotiky. Refektář, původně klášterní sýpka, podlouhlá a v roce 1516 ješte o jedno patro rozšířená stavba s vysokými lomenicemi a sedlovou střechou, je krásným príkladem pozdně gotické úcelové architektury.
Rendert Time: 0,171 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB