Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Gerätemuseum des Coburger Landes - "Kulturschatz" 
  • Muzeum nářadí regionu Coburg 
  •  
  • Alte Schäferei 2 
  • 96482 Ahorn 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Gerätemuseum des Coburger Landes - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Gegenüber dem Schloss und der Kirche im Ort Ahorn liegt das barocke Ensemble der ehemaligen Gutsschäferei des Schlossgutes Ahorn. Die Schäferei in Ahorn wurde 1713 erbaut. Im gesamten Herzogtum Coburg gab es im 19. Jh. noch 24 große Gutsschäfereien, von denen lediglich die Ahorner Anlage die Modernisierungswelle in der Landwirtschaft überlebte. Der barocke Schafhof stellt das letzte und einzige erhaltene Zeugnis der damals im Coburger Land bedeutenden Schafhaltung dar.

Nach umfangreichen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten seit den 70er Jahren beherbergt die Schäferei eine der größten volkskundlichen Sammlungen Oberfrankens zum Wohnen und Wirtschaften der Bauern und Handwerker. Eine ansehnliche Sammlung bemalter Möbel der Region ergänzt die Sammlung von Handwerkszeug und Geräten.

Das Museum verfügt über eine Fachbibliothek mit 3.500 Bänden und veranstaltet jährlich verschiedene Feste mit Vorführungen, auch für Kinder.

Muzeum nářadí regionu Coburg

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Naproti zámku a kostelu v obci Ahorn se nacházejí barokní budovy někdejšího ovčína, který patřil k zámeckému panství Ahorn. Ovčín v Ahornu byl postaven v roce 1713. V celém coburském vévodství bylo v 19. stol. 24 velkých ovčínů. Z nich přečkal vlnu modernizace zemědělství pouze ten v Ahornu. Barokní ovčín je posledním a jediným zachovaným svědectvím o kdysi proslulém chovu ovcí v kraji kolem Coburgu.

Po rozsáhlých sanačních a renovačních pracích se v bývalém ovčíně nachází od roku 1970 jedna z největších etnografických sbírek v Horních Frankách, zachycující bydlení a hospodaření sedláků a práci řemeslníků. Sbírku ručního nářadí a různých nástrojů doplňuje krásný malovaný nábytek z celého regionu.

V muzeu se dále nachází odborná knihovna, která čítá 3.500 svazků. Každoročněse zde pořádají různé slavnosti a divadelní představení – i pro děti.
Rendert Time: 0,197 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB