Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Gnadenbild der Wallfahrt Neukirchen b. Hl. Blut - "Kulturschatz" 
  • Mariánská socha v poutním místě Neukirchen b. Hl. Blut - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Marktplatz 10 
  • 93453 Neukirchen b. Hl. Blut 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Gnadenbild der Wallfahrt Neukirchen b. Hl. Blut - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Marienfigur in Neukirchen b. Hl. Blut ist seit Jahrhunderten Ziel vieler Wallfahrer aus Bayern und Böhmen. Schon im frühen 16. Jh. war die Neukirchener Gnadenstätte weit über die engere Region hinaus bekannt. 1656 wurde das Franziskanerkloster in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wallfahrtskirche gegründet. Danach erlebte die Wallfahrt ihre Blütezeit.

Ab der 2. Hälfte des 18. Jh. wirkte sich die Zeit der Aufklärung mit einem deutlichen Nachlassen des Pilgerbetriebs aus. Zudem wurde der Grenzübertritt erschwert. Die Prozessionen aus Böhmen wurden weniger. Mit der Schließung der Grenze 1945 blieben die böhmischen Wallfahrer aus.

Am 9. Mai 1990 kam erstmals nach der Grenzöffnung eine große Pilgergruppe aus Tschechien. Jetzt wird die Wallfahrt wieder jährlich durchgeführt. Geschichte und Entwicklung der Neukirchener Wallfahrt sind im Wallfahrtsmuseum im Ortszentrum dokumentiert.

Mariánská socha v poutním místě Neukirchen b. Hl. Blut - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení. 

Mariánské sousoší v Neukirchenu b. Hl. Blut je již po několik staletí cílem mnohých poutníků z Bavorska a Čech. Již na začátku 16. stol. bylo toto místo známo daleko za hranicí blízkého regionu. V roce 1656 byl v bezprostředním sousedství poutního kostela založen františkánský klášter. Poté nastalo pro poutní místo období velkého rozkvětu.

Od druhé poloviny 18. stol. se značným ochabnutím zájmu o poutě začalo projevovat období osvícenství. Navíc bylo stále obtížnější překročit hranici. Procesí z Čech ubývalo. S uzavřením hranice v roce 1945 byli čeští poutníci odříznuti.

9. května 1990 přišla poprvé od otevření hranice znovu velká skupina poutníků z Čech. V současné době se pouť opět koná každoročně. Dějiny a vývoj neukirchenského poutního místa jsou dokumentovány v Poutním muzeu v centru obce.

Fotogalerie • Fotogalerie

Gnadenbild der Wallfahrt Neukirchen b. Hl. Blut | Mariánská socha v poutním místě Neukirchen b. Hl. Blut
Gnadenbild der Wallfahrt Neukirchen b. Hl. Blut | Mariánská socha v poutním místě Neukirchen b. Hl. Blut
Rendert Time: 0,183 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB