Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Brücke in Stádlec - "Kulturschatz" 
  • Stádlecký most - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 391 62 Stádlec 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Brücke in Stádlec - "Kulturschatz"

  Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Brücke in Stádlec, die über die Moldau führt, ist die einzige erhaltene Kettenbrücke im Empirestil in der Tschechischen Republik. 1959 wurde sie zum technischen und 1989 zum nationalen Kulturdenkmal erklärt.

Die Brücke erbaute Vojtech Lanna in den Jahren 1847-1848. Nach dem Bau der Talsperre Orlík wurde die Kettenbrücke 1974 in einzelne Steinblöcke und Eisenteile zerlegt und nahe der Ortschaft Stádlec wieder aufgebaut. Sie überspannt den Fluss Lužnice / Lainsitz. Die Länge der Brücke zwischen den Ankerblöcken beträgt 157 m, die Breite 6 m. Die Stahlteile der Brücke wiegen fast 100 Tonnen. Sie ist bis heute für den Straßenverkehr (PKW) geöffnet und diente auch schon als Filmkulisse.

Stádlecký most - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Stádlecký most vedoucí přes Vltavu je poslední dochovaný empírový řetězový most v České republice. V r. 1959 byl prohlášen za technickou a r. 1989 za národní kulturní památku.

Most byl postaven Vojtěchem Lannou v letech 1847–1848 a sloužil až do r. 1974. Po napuštení přehrady Orlík hrozilo jeho zatopení, proto byl pečlivě rozebrán, zdokumentován a uložen mimo zatopené území. Most byl znovu sestaven na malebném místě na Lužnici mezi obcemi Stádlec a Dobřejice. Délka mostu od kotevních bloků je 157 m, šířka 6 m. Železné části mostu váží téměř 100 tun. V současné době je zpřístupněn silniční dopravě a je využíván také jako filmová kulisa.
Rendert Time: 0,177 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB