Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burg Kozí hrádek bei Tábor - "Kulturschatz" 
  • Hrad Kozí hrádek u Tábora - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 39001 Tábor 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Burg Kozí hrádek bei Tábor - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Burg Kozí hrádek ist eine gotische Burgruine, die sich in der Nähe von Tábor befindet und die erstmals im Jahr 1377 erwähnt wurde. Dank der Gunst der damaligen Eigentümer fand Jan Hus hier vom Sommer 1413 bis zum 15.07.1414 einen Zufluchtsort.

Kozí Hrádek war keine große Burg, sie hatte nur eine Fläche von ca.60x 30 m und war von einer 140 cm dicken Mauer umgeben. 1438 brannte die Burg aus. Viele Jahrhunderte wurden die Steine der Burg in der Umgebung als Baumaterial verwendet und die Reste schrittweise mit Erde bedeckt.

Nach 1886 begann man damit, die Reste der Turms freizulegen – vor allem mit Hilfe des Historikers Prof. August Sedláček. Die Burg Kozí hrádek wurde in der 1. Hälfte des 20. Jh. fachlich untersucht und konserviert. 1962 erklärte man sie aufgrund der Verbindung zum Leben des Reformators Jan Hus zum national wertvollen Kulturdenkmal.

Hrad Kozí hrádek u Tábora - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Kozí hrádek je zřícenina gotického hradu nacházející se v blízkosti Tábora, o nemž máme první zmínky z r. 1377. Od léta 1413 do 15.07.1414 zde nalezl díky přízni tehdejších majitelů útočiště Mistr Jan Hus.

Kozí hrádek byl nevelký, o rozměrech asi 60 × 30 m, obehnaný 140 cm silnou zdí. V roce 1438 vyhořel. Celá staletí sloužil v širším okolí jako zdroj stavebního kamene a postupně se zanášel zeminou.

Po roce 1886 se zacalo s odkrýváním zbytku veže – zejména zásluhou historika profesora Augusta Sedláčka.Odkrytý Kozí hrádek byl v 1. polovině 20. stol. odborně
prozkoumán a zakonzervován a pro svou spojitost se životem církevního reformátora Jana Husa byl v r. 1962 prohlášen za národní kulturní památku.
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB