Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burg Strakonice / Strakonitz - "Kulturschatz" 
  • Hrad Strakonice - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Zámek 1 
  • 386 01 Strakonice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Burg Strakonice / Strakonitz - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die gotische Burg Strakonice gründete das Adelsgeschlecht der Bavorer Anfang des 13. Jh. Der Burgpalast und der Wehrturm, der sog. Rumpál (Winde), stammen ebenfalls aus dieser Zeit.

Mitte des 13. Jh. ließ sich in einem Teil der Burg der Orden der Johanniter nieder. Der Ritterorden baute zwischen der Kirche und dem Burgpalast einen Kreuzgang mit einem einzigartigen Ziegelsteingerippe, das er mit Wandmalereien verzieren ließ. Sie veranschaulichen die Lehrtätigkeit Jesu und stellen einen der frühesten Zyklen von Wandmalereien nördlich der Alpen dar. Seit Anfang des 15. Jh. waren die Johanniter die einzigen Eigentümer der Burg. Fast 300 Jahre lang siedelte die Bruderschaft auf Burg Strakonice.

Anfang des 18. Jh. wurde ein barocker Palast und ein Garten mit einem Altan erbaut. Im 19. Jh. wurden in den Räumen der Burg eine Brauerei und ein Lagerraum eingerichtet. Derzeit befinden sich auf dem Burggelände die Hl. Prokop- Kirche und das Dekanatsgebäude sowie die Bibliothek der Šmidinger, die Kunstgrundschule und das Museum für das mittlere Flussgebiet der Otava / Wottawa. Die umfassende Restaurierung der Burgräume ist abgeschlossen.

Hrad Strakonice - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Gotický hrad Strakonice byl založen šlechtickým rodem Bavorů v 1. třetině 13. stol. Hradní palác a obranná vež, tzv. rumpál, pocházejí z 3. čtvrtiny 13. stol.

Od poloviny 13. stol. sídlila v části hradu komenda johanitů. Rytířský řád vybudoval mezi kostelem a hradním palácem krížovou chodbu s ojedinělými cihlovými žebry. Nechal ji vyzdobit nástěnnými malbami, znázorňujícími učitelskou činnost Krista, jež jsou nejranějším cyklem nástěnných maleb severně od Alp. Od počátku 15. stol. byli výhradními majiteli hradu johanité a téměr 300 let zde sídlilo velkopřevorství.

Na pocátku 18. stol. byl zbudován barokní palác a zahrady s altánem. V 19. stol. byl v prostorách hradu zřízen pivovar a skladiště. V současné době je součástí areálu hradu kostel sv. Prokopa a děkanství, dále se zde nachází Šmidingerova
knihovna, Základní umělecká škola a Muzeum středního Pootaví. V areálu je dokončována celková rekonstrukce hradních prostorů.
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB