Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Wassermühle in Hoslovice - "Kulturschatz" 
  • Vodní mlýn v Hoslovicích - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Zámek 1 
  • 386 01 Strakonice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Wassermühle in Hoslovice - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden. 

Die Mühle in Hoslovice existierte wahrscheinlich bereits im Mittelalter. Forschungen belegen, dass die derzeitige Mühle mehr als 400 Jahre alt ist.

Die letzten Eigentümer betrieben sie noch bis vor 20 Jahren. Ihre traditionsbewusste, von der Ländlichkeit geprägte Lebensführung, die Abwendung von der Gesellschaft seit den 50er Jahren und der Verzicht auf jeglichen technischen Fortschritt sind der Grund dafür, dass die Mühle, die anliegenden Bauten und die umliegenden Grundstücke bis heute ihre Authentizität erhalten haben.

Das Gelände der Mühle umfasst das Mühlhaus mit Wohnteil, Ställe mit Schuppen und eine Scheune. Zur Mühle gehören auch ein kleiner Weiher mit Mühlgraben, ein Obstgarten und Wiesen. 2005 kaufte die Region Südböhmen die Mühle und renovierte sie vollständig.

Als technisches Denkmal wird sie vom Museum des mittleren Flussgebietes der Otava / Wottawa verwaltet.

Vodní mlýn v Hoslovicích - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Mlýn existoval ve vsi Hoslovice pravděpodobně již ve středověku. Výzkum dokládá, že současný mlýn je starý více než 400 sta let.

Poslední vlastníci skončili s mletím asi před 20 lety. Tradiční venkovský způsob života posledních majitelů, kteří se od 50. let izolovali od společnosti a odmítli veškerý technický pokrok, byl příčinou toho, že mlýn, přilehlé stavby a okolní pozemky si do dnešních dnů podržely svou autenticitu.

Areál mlýna je tvořen mlýnicí s obytnou částí a chlévy
s kolnou a stodolou. K mlýnu též náleží rybníček
s náhonem,sad a louky. V r. 2005 odkoupil mlýn Jihočeský kraj a provedl jeho kompletní obnovu.

Technickou památku spravuje Muzeum středního Pootaví.
Rendert Time: 0,163 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB